DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicka Baza Wsparcia

plik foto id: 1400013594

Zgłoś Wsparcie dla Ukrainy!

Kolejny raz została uruchomiona Gliwicka Baza Wsparcia. Tym razem Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych zbiera oferty pomocy dla obywateli Ukrainy.

W naszym mieście powstało dużo społecznych inicjatyw. Aby sprawnie koordynować oferty pomocy i szybko przekazywać je potrzebującym, powstała Gliwicka Baza Wsparcia. Organizacje pozarządowe, firmy, ale również osoby fizyczne, które chcą zaoferować pomoc, mogą to zrobić, wypełniając poniższy formularz zgłoszenia.

PomagajMY!

 

Co jest potrzebne?

 • Wsparcie w tłumaczeniach.
 • Działania związane z przyjęciem uchodźców.
 • Pomoc rzeczowa (m.in: zestawy higieniczne, ubrania, generatory, latarki, powerbanki, kuchenki turystyczne)

Zaoferowana pomoc zostanie przekazana do jednostek organizacyjnych Miasta Gliwice lub organizacji pozarządowych, które udzielają bezpośredniej pomocy uchodźcom.

 

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o podanie danych osobowych oraz dokładnego opisu i rodzaju oferowanego wsparcia.  Niniejszy formularz służy do zebrania informacji od firm, organizacji pozarządowych oraz osób, które chcą wesprzeć obywateli Ukrainy. DziękujeMY!

Apelujemy o odpowiedzialne podjęcie decyzji, ponieważ udzielenie schronienia dokonuje się na zasadzie pełnej dobrowolności oraz na wyłączne ryzyko osoby oferującej schronienie, a także na warunkach ustalonych pomiędzy oferującym wsparcie a obywatelem Ukrainy.

W przypadku chęci wycofania oferty lub gdy zostanie ona wykorzystana, prosimy o wiadomość e-mail na adres: ngo@gods.gliwice.pl

DANE OSOBY WSPIERAJĄCEJ

wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znakówproszę wpisać imię
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znakówproszę wpisać nazwisko
+48
podany numer TELEFONU pasuje do wzoru: 123456789podany numer TELEFONU nie został wprowadzony lub jest błędy, wpisz wg wzoru: 123456789
Osoby nie posiadające numeru telefonu prosimy o kontakt z 32 775 01 78
podany adres e-mail pasuje do wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plpodany adres e-mail nie został wprowadzony lub jest błędy, wpisz wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plOsoby nie posiadające adresu e-mail prosimy o kontakt z 32 775 01 78
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znakówproszę wpisać nazwę miasta na terenie którego będzie oferowane wsparcie

NAZWA ORGANIZACJI / INSTYTUCJI / FIRMY WSPIERAJĄCEJ

wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znakówproszę wpisać nazwę organizacji lub instytucji / firmy wspierającej
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znakówproszę wpisać adres strony www organizacji lub instytucji / firmy wspierającej

SZCZEGÓŁY OFEROWANEGO WSPARCIA / POMOCY

proszę wybrać typ wsparcia
Proszę wpisać dokładny opis wsparcia (np. ilość, wartość, termin odbioru; w przypadku ofert zakwaterowania proszę podać od kiedy do kiedy jest możliwe zakwaterowanie, ilu osób, czy są jakieś ograniczenia / udogodnienia itp.)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, iż:

 1. Administrator danych osobowych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1 (zwane dalej „Administratorem” lub „GODS”) reprezentowane przez Martę Kryś - Dyrektora GODS.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w GODS: Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować za pośrednictwem e-mail: abi@gods.gliwice.pl, lub drogą tradycyjną na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych GODS, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice.
 3. Cel przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu opracowania bazy wsparcia zawierającej dane kontaktowe podmiotów i instytucji oraz pośredniczenia we wsparciu pomiędzy firmami i osobami fizycznymi a beneficjentami pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. W celu łatwiejszego nawiązania kontaktu podane przez Panią/Pana dane w zakresie: imię i nazwisko, e-mail i/lub nr telefonu zostaną przekazane podmiotom korzystającym z pomocy w celu nawiązania kontaktu.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6.1.e – przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 5. Odbiorcami danych będą: a. Urząd Miejski w Gliwicach, b. Ośrodek Pomocy Społecznej, c. Straż Miejska w Gliwicach, d. Centrum Ratownictwa Gliwice, e. podmioty korzystające z pomocy.
 6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane: Ze względu na cel przetwarzania administrator nie jest w tej chwili w stanie określić, jak długo dane będą przetwarzane.
 8. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane: Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
 10. Obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.
 11. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: Administrator nie planuje podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka) ani profilowania.
kostka 1
operator
kostka 1
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100proszę wpisać ile sumarycznie znajduje się kropek na obu kostkach

Dziękujemy, formularz został wysłany.
Na podany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie.

Aktualności - Baza Wsparcia

plik foto id: 1400011979

Zmiany w obsłudze obywateli Ukrainy

Baza Wsparcia

З травня зміни в обслуговуванні громадян України

Numery PESEL dla obywateli Ukrainy od środy 4 maja będą nadawane w sali nr 002-003 na parterze Urzędu Miejskiego w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, wejście od ul. Wyszyńskiego).

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Punkt Pomocy Ukrainie w nowym miejscu!

Baza Wsparcia

Nowa lokalizacja – ul. Jasna 31B

Miejski Punkt Pomocy Ukrainie od 4 kwietnia będzie działał w nowej lokalizacji – przy ul. Jasnej 31B.

 

 

 

 

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością!

Baza Wsparcia

Ogłoszenie o naborze wniosków.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Modułu III programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością" (nabór drugi).

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Zobacz wszystkie aktualności