DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011829

ZaczynaMY!

Platforma decydujmyMY razem! wystartowała. To nowe narzędzie, które umożliwi mieszkańcom komunikowanie potrzeb, podejmowanie inicjatyw i wyrażanie swoich opinii w sprawach dzielnic oraz całego miasta. Przez cały bieżący rok będziemy pracować nad kolejnymi elementami platformy i sukcesywnie je uruchamiać.

DecydujMY razem!

Co nowego?

  • Uruchomiliśmy kolejną zakładkę Rady Dzielnic, która poświęcona jest działalności Rad Dzielnic działających na terenie Gliwic.
  • Konsultacje Społeczne - zapraszamy do zgłaszania propozycji lub uwag do zaproponowanych projektów.
  • W zakładce Gliwicki Budżet Obywatelski znajdziesz wszelkie informacje dotyczące procedury tegorocznej edycji.
  • W zakładce Wypowiedz się znajdują się aktualne ankiety.
  • Gliwicka Baza Wsparcia to podstrona, dzięki której możesz włączyć się w akcje pomocowe na rzecz Ukrainy.
  • W Aktualnościach informujemy o wszelkich zmianach i nowościach na platformie.

 

Aktualności

2022-06-28

plik foto id: 1400011979

Kolejna zakładka uruchomiona

Rady dzielnic

Rady Dzielnic

Witajmy w nowej zakładce na platformie „DecydujmyRazem”, która będzie poświęcona działalności Rad Dzielnic działających na terenie Gliwic.

Czytaj więcej...

2022-06-24

plik foto id: 1400011979

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach

Konsultacje Społeczne

Statut Żłobków Miejskich w Gliwicach

Zapraszamy do Konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miast Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach.

Czytaj więcej...

2022-06-24

plik foto id: 1400011979

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana - przedłuzony termin

Konsultacje Społeczne

Przedłużenie terminu wyłożenia do publicznego wglądu oraz przedłużenie terminu składania uwag

Zawiadamiamy o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o przedłużeniu terminu składania uwag do wyłożonego projektu planu.

Czytaj więcej...

Zobacz wszystkie aktualności