DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011829

AKTUALNOŚCI

2023-02-10

plik foto id: 1400011979

Ruszyły kolejne konsultacje planu zagospodarowania przestrzennego

Konsultacje Społeczne

ul. Bojkowska

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część "dzielnicy Bojków" położoną pomiędzy ul. Bojkowską a autostradami A1 i A4 – etap I oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Konsultacje trwają do 24 marca 2023r., i są dostępne w zakładce - KONSULTACJE SPOŁECZNE.