DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicki Budżet Obywatelski

plik foto id: 1400012245

Gliwicki Budżet Obywatelski

to procedura, która pozwala mieszkańcom aktywnie włączyć się w kształtowanie miasta i rozwój dzielnic. To najbardziej bezpośredni sposób decydowania gliwiczan o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Pomysły mogą dotyczyć inwestycji i remontów, ale także miejskiej oferty kulturalnej, sportowej czy rekreacyjnej. 

 

Dlaczego warto włączać się w Budżet Obywatelski?

  • Masz wpływ na to, co dzieję się w Twoim miejscu zamieszkania i okolicy.
  • Dbasz o przyszłość swoją i przyszłych pokoleń.
  • Poznajesz ludzi i współpracujesz z nimi.
  • Decydujesz!

 

DO ROZPOCZĘCIA GŁOSOWANIA POZOSTAŁO:
(rozpoczynamy 24 sierpnia o godz. 8.00)

SKŁADANIE WNIOSKÓW ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE
DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ

decydujMY!

Serdecznie dziękujeMY wszystkim za złożone wnioski w ramach X edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego!  Zgodnie z harmonogramem wyniki oceny zostały opublikowane na stronie internetowej www.gliwice.eu w zakładce „Gliwicki Budżet Obywatelski” w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz serwisie "DecydujMY razem".

Lista wniosków:

Lista wniosków pod głosowanie - 130 wniosków skierowanych do głosowania, w tym 8 wniosków ogólnomiejskich i 122 projekty dzielnicowe.

Lista zweryfikowanych wniosków -  wśród 13 projektów ogólnomiejskich i 230 zadań dzielnicowych, pozytywnie zostało ocenionych 8 wniosków ogólnomiejskich i 127 wniosków dzielnicowych. 

Każdy mieszkaniec Gliwic, w tym każdy wnioskodawca, może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji zamieszczonego na liście wszystkich złożonych wniosków. Odwołania można składać w terminie od 21 do 27 czerwca 2022 r. 

Lista złożonych wniosków - Mieszkańcy naszego Miasta zgłosili 13 projektów ogólnomiejskich oraz 230 zadań dzielnicowych.

 

 

Aktualności - Gliwicki Budżet Obywatelski

2022-08-01

plik foto id: 1400011979

Lista projektów poddanych pod głosowanie

Gliwicki Budżet Obywatelski

Projekty na które będziemy mogli zagłosować w ramach GBO 2023.

Znamy już projekty na które niebawem będziemy mogli zagłosować w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023.

Czytaj więcej...

2022-06-19

plik foto id: 1400011979

Lista zweryfikowanych wniosków GBO 2023

Gliwicki Budżet Obywatelski

Lista zweryfikowanych wniosków

Znane są już wyniki oceny wniosków złożonych w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023. W tym roku gliwiczanie zgłosili 243 projekty, w tym 13 z nich to zadania ogólnomiejskie, a 230 -  dzielnicowe. 

Czytaj więcej...

2022-04-20

plik foto id: 1400011979

Lista złożonych wniosków GBO 2023

Gliwicki Budżet Obywatelski

Lista wniosków

Trwa weryfikacja 243 projektów do budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy naszego Miasta zgłosili 13 projektów ogólnomiejskich oraz 230 zadań dzielnicowych.

Lista dostępna jest na stronie: Lista wniosków GBO 2023

Zobacz wszystkie aktualności