DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Konsultacje Społeczne

plik foto id: 1400012293

Konsultacje społeczne

to proces dialogu pomiędzy przedstawicielami władz a mieszkańcami, mający na celu zebranie głosów mieszkańców i w oparciu o nie podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych.

Konsultacje maja na celu poznać opinie mieszkańców, osób zainteresowanych danym tematem, przedsięwzięciem czy inwestycją. Dzięki zebraniu różnych opinii, urząd miasta zdobywa wiedzę o potrzebach mieszkańców, ale również obawach. Mieszkańcy mogą usłyszeć siebie nawzajem i poznać różne punkty widzenia.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do uczestniczenia w konsultacjach dotyczących Waszego miejsca zamieszkania i jego okolicy. Dlatego Twój głos jest dla nas ważny , dlatego spotkajmy się i decydujmy razem!.

Aktualnie prowadzone konsultacje

Aktualności - Konsultacje Społeczne

2022-07-26

plik foto id: 1400011979

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Konsultacje Społeczne

Statut Żłobków Miejskich

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z przeprowadzonych konsutlacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miast Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach. Z treścią protokołu można zapoznać się pod linkiem.

Czytaj więcej...

2022-06-24

plik foto id: 1400011979

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana - przedłuzony termin

Konsultacje Społeczne

Przedłużenie terminu wyłożenia do publicznego wglądu oraz przedłużenie terminu składania uwag

Zawiadamiamy o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o przedłużeniu terminu składania uwag do wyłożonego projektu planu.

Czytaj więcej...

2022-06-24

plik foto id: 1400011979

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach

Konsultacje Społeczne

Statut Żłobków Miejskich w Gliwicach

Zapraszamy do Konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miast Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach.

Czytaj więcej...

Zobacz wszystkie aktualności