DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Konsultacje Społeczne

plik foto id: 1400012293

Konsultacje społeczne

to proces dialogu pomiędzy przedstawicielami władz a mieszkańcami, mający na celu zebranie głosów mieszkańców i w oparciu o nie podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych.

Konsultacje maja na celu poznać opinie mieszkańców, osób zainteresowanych danym tematem, przedsięwzięciem czy inwestycją. Dzięki zebraniu różnych opinii, urząd miasta zdobywa wiedzę o potrzebach mieszkańców, ale również obawach. Mieszkańcy mogą usłyszeć siebie nawzajem i poznać różne punkty widzenia.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do uczestniczenia w konsultacjach dotyczących Waszego miejsca zamieszkania i jego okolicy. Dlatego Twój głos jest dla nas ważny , dlatego spotkajmy się i decydujmy razem!.

Aktualnie prowadzone konsultacje

Aktualności - Konsultacje Społeczne

plik foto id: 1400011979

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Konsultacje Społeczne

Rejon ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana.

W okresie od 16 września do 21 października 2022 r. odbywają się konsultacje dot. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana – Etap I – we fragmencie wskazanym na załączniku graficznym

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Spotkanie dot. Konsultacji

Konsultacje Społeczne

Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023

W okresie od 24 maja do 9 września 2022 r. odbywają się konsultacje projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok. 

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju miasta Gliwice do roku 2040, "Gliwice 2040".

Konsultacje Społeczne

Strategia 2040

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z przeprowadzonych konsutlacji społecznych dotyczących projektu Strategii rozwoju miasta Gliwice do roku 2040, "Gliwice 2040". Z treścią protokołu można zapoznać się pod linkiem.

Czytaj więcej...

Zobacz wszystkie aktualności