DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011829

Platforma decydujMY razem!

Platforma decydujMY razem! to narzędzie, które daje mieszkańcom możliwość uczestniczenia w rozwoju miasta, wyznaczania priorytetów i kierunków zmian. Dzieje się to poprzez komunikowanie potrzeb, podejmowanie inicjatyw i wyrażanie swoich opinii.

 

Decyzje podejmowane razem uwzględniają różne potrzeby i punkty widzenia mieszkańców.

Wiemy, że dzięki współpracy mogą wydarzyć się naprawdę niesamowite rzeczy! DecydujMY razem!

Dlaczego powstała platforma?

Gliwicka Platforma Partycypacyjna www.decydujmyrazem.gliwice.pl powstała z inicjatywy samorządu Miasta Gliwice. Jest odpowiedzią na zgłaszane przez mieszkańców naszego miasta postulaty, m.in:

  • konieczność wdrożenia nowych form współpracy z mieszkańcami,
  • częstsze konsultacje i włączanie mieszkańców w procesy decyzyjne,
  • konieczność używania w kontaktach z mieszkańcami nowoczesnych narzędzi, atrakcyjnych dla młodych ludzi,
  • zwiększenie promocji działań wspierających aktywność mieszkańców,
  • potrzeba działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców.

Platforma informacji

Platforma będzie po pierwsze źródłem informacji. Mieszkańcy znajdą tam docelowo szereg danych o mieście, publikowanych m.in. w ogłaszanym corocznie Raporcie o stanie miasta. Z tego miejsca łatwo będzie też trafić do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. W dziale Aktualności znajdą się informacje o aktualnych konsultacjach, etapach budżetu obywatelskiego, nowościach na platformie. W założeniu platforma partycypacyjna ma także ułatwiać mieszkańcom dotarcie do działających w mieście i przy prezydencie miasta zespołów i rad.

Zwiększenie partycypacji

Internetowa platforma ułatwi mieszkańcom wypowiadanie się w wielu ważnych sprawach  – poprzez elektroniczne formularze, udostępnienie danych i informacji kontaktowych w jednym miejscu, przystępny język. W konsultacjach swoją opinię będzie można przesłać wprost ze strony, nie szukając nigdzie danych adresowych; z tego miejsca będzie można oddać głos w GBO. W poprzednich edycjach GBO również było to możliwe, ale nowością, która w tym roku pojawi się w głosowaniu w związku z powstawaniem platformy, jest możliwość innej niż poprzez e-mail weryfikacji głosu – poprzez kod otrzymany jako sms. 

Jak będą przebiegały prace?

Platforma składać się będzie z kilku lub nawet kilkunastu portali. Jako pierwsze zostaną uruchomione te dotyczące budżetu obywatelskiego, inicjatywy lokalnej, aktualności. Kolejne będą tworzone i sukcesywnie uruchamiane w ciągu całego roku 2022. Platforma pozwala na tworzenie baz w oparciu o MSIP, tworzenie formularzy i ankiet, umożliwia weryfikację użytkowników (aby uniknąć np. wielokrotnego głosowania przez jedną osobą), zawężanie konsultacji m.in. do konkretnych obszarów (np. danej dzielnicy), ma także nieograniczone możliwości rozbudowy. Te funkcjonalności posłużą do budowania poszczególnych portali tematycznych. Liczymy, że platforma będzie się w przyszłości rozwijać i ewoluować, nadążając za potrzebami mieszkańców i zmieniającą się rzeczywistością.