DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400147621

AKTUALNOŚCI

2023-09-07

plik foto id: 1400011979

Harmonogram spotkań

Strategia 2040 / Gminny Program Rewitalizacji / Raport o stanie miasta

Konsultacji społecznych dot. uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań w sprawie konsultacji społecznych dot. uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

  • 12 września 2023 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – spotkanie z radnymi Rady Miasta Gliwice
  • 19 września 2023 r. o godz. 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Kościuszki 17 - spotkanie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji społecznych i innych zainteresowanych tematem Gminnego Programu Rewitalizacji