DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400147621

AKTUALNOŚCI

2024-02-02

plik foto id: 1400011979

Harmonogram spotkań

Strategia 2040 / Gminny Program Rewitalizacji / Raport o stanie miasta

Warsztaty dla mieszkańców

Warsztaty dla mieszkańców w wyznaczonych 7 podobszarach rewitalizacji tj. Zatorze, Sikornik, Łabędy, Śródmieście, Sośnica, Szobiszowice i Baildona.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań warsztatów dla mieszkańców ww. obszarów, podczas których będziemy rozmawiać o najważniejszych problemach, pojawiających się w wyznaczonych podobszarach rewitalizacji i sposobach na ich rozwiązanie.

Podgląd pliku