DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400147621

AKTUALNOŚCI

2024-02-13

plik foto id: 1400011979

SIKORNIK

Konsultacje Społeczne, Strategia 2040 / Gminny Program Rewitalizacji / Raport o stanie miasta

Harmonogram spotkań

Plakat

Podgląd pliku