DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400147621

AKTUALNOŚCI

2024-06-20

plik foto id: 1400011979

Gliwicki Budżet Obywatelski 2025: mieszkańcy zgłosili aż 354 projekty

Gliwicki Budżet Obywatelski

Wyniki oceny wraz z uzasadnieniami

Gliwicki Budżet Obywatelski 2025: mieszkańcy zgłosili 354 projekty!

W ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2025 mieszkańcy Gliwic zgłosili aż 354 projekty, w tym 15 ogólnomiejskich oraz 339 dzielnicowych. Na realizację wybranych projektów przewidziano 8 484 000 zł, z czego 1 000 000 zł przeznaczono na projekty ogólnomiejskie, a 7 484 000 zł na projekty dzielnicowe.

Weryfikacja projektów

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek dokonali oceny zgłoszonych wniosków pod kątem możliwości realizacji we wskazanych lokalizacjach, zgodności z przepisami prawa oraz kosztów. Spośród wszystkich projektów pozytywnie oceniono 3 wnioski ogólnomiejskie i 214 wniosków dzielnicowych. Wśród wniosków zweryfikowanych pozytywnie znalazły się inicjatywy aktywizujące seniorów, różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz propozycje stworzenia nowych miejsc rekreacji.

Informacje o wynikach i procedura odwoławcza

Wyniki oceny wraz z uzasadnieniami są dostępne na platformie pod linkiem>>KLIK<< na stronie BIP Urzędu Miejskiego w zakładce Gliwicki Budżet Obywatelski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Gliwiczanie mają czas do 27 czerwca 2024 r. na złożenie ewentualnego odwołania od negatywnej oceny. W przypadku zadań dzielnicowych odwołanie może złożyć jedynie mieszkaniec dzielnicy, której dane zadanie dotyczy. Ostateczna lista wniosków poddanych pod głosowanie zostanie opublikowana do 9 sierpnia 2024 r.

Szczegóły procedury odwoławczej

Każdy mieszkaniec Gliwic, w tym każdy wnioskodawca, może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji w terminie od 21 do 27 czerwca 2024 r. Odwołanie powinno zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania wnoszącego oraz odniesienie się do uzasadnienia oceny negatywnej. Należy je oznaczyć dopiskiem „Gliwicki Budżet Obywatelski – odwołanie” oraz wskazać numer wniosku, którego dotyczy.

Sposoby składania odwołań:

 1. W formie papierowej:
  • w Centrum 3.0 Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych (GODS) przy ul. Zwycięstwa 1, ul. Jagiellońskiej 21 lub ul. Studziennej 6, w godzinach urzędowania.
  • w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (Biuro Obsługi Interesantów) oraz w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania.
 1. W formie elektronicznej:
  • wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP na adres skrzynki GODS: /GODS/skrytka. Odwołanie należy złożyć poprzez usługę „pismo ogólne”.
 1. W przypadku osób z niepełnosprawnością:
  • za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, w godzinach urzędowania (za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe).

Odwołania zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od daty wpływu. Wyniki procedury odwoławczej zostaną opublikowane najpóźniej 9 sierpnia 2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na platformie www.decydujmyrazem.gliwice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

 

Głosowanie już niebawem

Po zakończeniu procedury odwoławczej zostanie ustalona ostateczna lista zadań poddanych pod głosowanie. Rozpocznie się ono 27 sierpnia 2024 r. i potrwa do 19 września 2024 r. Głosy można oddawać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznie na platformie partycypacyjnej www.decydujmyrazem.gliwice.pl.