DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400147621

AKTUALNOŚCI

2024-07-10

plik foto id: 1400011979

Program Współpracy Miasta Gliwice z NGO

Konsultacje Społeczne

na rok 2025

ZapraszaMY do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2025.

Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi (dalej: Program Współpracy) jest podstawowym dokumentem, który opisuje zasady współpracy pomiędzy miastem a działającymi w nim lub na rzecz jego mieszkańców organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje trwają od 10 lipca 2024 r. do 19 września 2024 r. i są dostępne na platformie Decydujmy Razem pod linkiem>>KLIK<<