DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400147621

Lista projektów poddawanych pod głosowanie

Przedstawiamy Państwu listę projektów poddawanych pod głosowanie w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Głosowanie odbędzie się w terminie od 24 sierpnia do 14 września 2022 roku.

Numer Projektu: 001

Zielona obwodnica

Typ Projektu: OGÓLNOMIEJSKI


Wartość projektu: 700 000.00

Zasadzenie 512 drzew (lub mniej jeżeli nie ma wystarczająco dużo miejsca) wzdłuż istniejących odcinków obwodnicy (zarówno zachodniej, jak i południowej). W miarę możliwości przy równoległych do obwodnicy ścieżkach rowerowych i drogach technicznych, a nie samej obwodnicy. Proponowany gatunek do zasadzenia – klon zwyczajny.

Numer Projektu: 003

Zajęcia nordic walking dla seniorów

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: ŁABĘDY


Wartość projektu: 6 000.00

TREŚĆ ORYGINALNA: Projekt zakłada prowadzenie w zajęć nordic-walking dla seniorów na Przyszówce oraz zakup kijków dostępnych na czas zajęć czy opłacenie instruktora.

UZGODNIENIA Z WNIOSKODAWCĄ: Zajęcia nordic walking miałyby się odbywać raz w tygodniu w okresie maj-wrzesień, godziny popołudniowe.

Numer Projektu: 004

Miasteczko ruchu drogowego dla dzieci

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: SOŚNICA


Wartość projektu: 380 000.00

Miasteczko ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży przy ul. Wielickiej.

Numer Projektu: 006

Chodnik, żywopłot i drzewa

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: SIKORNIK


Wartość projektu: 80 000.00

Budowa chodnika pomiędzy blokiem Bekasa 1-3-5-7 a targowiskiem w miejscu jak na mapie w załączniku wraz z zasadzeniem żywopłotu oddzielającego chodnik od pobliskiego parkingu oraz zasadzeniem kilku drzew w pobliżu

Numer Projektu: 008

Tunel roślinny (bindaż) na skwerze przy SP nr 39

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: OBROŃCÓW POKOJU


Wartość projektu: 250 000.00

Nasadzenie i uformowanie wierzby energetycznej (wierzby wiciowej Salix viminalis) na kształt altany i tunelu (bindażu) na działce 680, obręb Szobiszowice (centrum skweru przy Szkole podstawowej nr 39). Lokalizację przedstawia mapa w załączniku. Proponowany wymiar altany o kształcie kopuły na planie koła: średnica podstawy od 3 do 4m, wysokość w najwyższym punkcie około 2-2,5m. Altanka powinna mieć przynajmniej jedno wejście (lub więcej). Podłogę i dojście do altanki (krótką ścieżkę) utwardzamy łupkiem, by ograniczyć wydeptywanie trawy i powstawanie błota po opadach. W altance ustawiamy drewnianą ławeczkę. Proponowane wymiary tunelu (bindażu), którego sklepienie zamyka się nad istniejącą już ścieżką (o szerokości ok. 2,5m): długość około 10-15m, wysokość w najwyższym punkcie 2,5-3m. Nie dopuszcza się wycinki i usuwania już istniejących drzew, krzewów oraz innych nasadzeń.

Numer Projektu: 011

Montaż oświetlenia przy schodach pomiędzy ulicami Poznańską a Sikorskiego

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: SOŚNICA


Wartość projektu: 40 000.00

Montaż oświetlenia przy schodach, dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo Mieszkańców, którzy korzystają z tej drogi. Wieczorami w tym miejscu jest ciemno przez co mieszkańcy boją się o swoje życie.

Numer Projektu: 012

Oświetlenie zjazdu przy ulicy Daszyńskiego 81-83

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: WÓJTOWA WIEŚ


Wartość projektu: 23 800.00

Projekt zakłada oświetlenie zjazdu przy ulicy Daszyńskiego 81-83 znajdującego się na terenie miejskim w obrębie: Nowe Miasto, działka nr 1767 poprzez postawienie latarni dwumasztowych na pobliskim pasie zieleni znajdującym się na działce nr 1768, 933 obręb: Nowe Miasto.

Numer Projektu: 016

Rewitalizacja Parku Starokozielskiego

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: WOJSKA POLSKIEGO


Wartość projektu: 250 000.00

Rewitalizacja terenów zielonych w Parku Starokozielskim Projekt w I Etapie obejmuje: 1. Inwentaryzację zieleni niskiej (trawniki) pod kątem ustalenia obszarów zdegradowanych i wymagających prac renowacyjnych oraz kompleksowy projekt rewitalizacji zieleni w Parku Starokozielskim 2. miejscowe wyrównanie nawierzchni poprzez uwałowanie istniejącej warstwy i uzupełnienie/nawiezienie warstwy humusu 3. wykonanie nasadzeń zieleni niskiej w odnawianych obszarach trawników z wykorzystaniem gatunków przystosowanych do wegetacji na stanowiskach zacienionych i wilgotnych 4. renowacja terenu w miejscu zlikwidowanego placu zabaw dla dzieci, poprzez uzupełnienie warstwy humusu (obecnie w miejscu placu zabaw występuje nawierzchnia piaszczysta), nasadzenie zieleni niskiej (trawniki) oraz krzewów ozdobnych 5. rezygnację z umieszczania nowych elementów infrastruktury „sportowo-rozrywkowej” (siłownia, rozbudowa placu zabaw, place do gier itp.) w obszarze Parku Starokozielskiego 6. zmianę zasad pielęgnacji zieleni w Parku oraz utrzymania zimowego chodników, przez - ograniczenie zabiegów polegających na koszeniu trawników do dwóch w roku oraz rezygnację ze stosowania ciężkiego sprzętu (transport, kosiarki samobieżne) do tych prac - rezygnację z posypywania alejek środkami chemicznymi w okresie zimowym (ograniczenie do odśnieżania i umiarkowanego posypywania piaskiem).

Numer Projektu: 021

Budowa toru rowerowego - pumptrack

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: KOPERNIKA


Wartość projektu: 390 000.00

Budowa toru rowerowego typu pumptrack w dzielnicy Kopernika na działce nr. 210/4 Obręb: Kopernik. Pumptrack to specjalnie przygotowany niewielki tor łączący jazdę jednośladem (zwykle rowerem) i wszechstronny trening. Zbudowany jest on z szybkich muld i zakrętów. Wyrabia on u użytkowników refleks, zmysł równowagi oraz kondycję. Tory tego tego typu cieszą się bardzo dużą popularnością wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Pumptrack rozmiarem na wzór istniejącego już w dzielnicy Politechnika lub większy.

Numer Projektu: 022

Doposażenie OSP Ostropa

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: OSTROPA


Wartość projektu: 49 400.00

Zakup wyposażenia ochrony osobistej strażaków: 17 hełmów Rosenbauer HEros TITAN (10-20) z wyposażeniem (naklejka odblaskowa, okulary i latarka nahełmowa) - łącznie 32 539,31 PLN brutto 17 szt kominiarek strażackich Eagle FR Regular PBI - koszt 3485,07 PLN brutto 10 par rękawic strażackich Holik Harley koszt 4535,13 brutto. Zakup działka gaśniczego Rosenbauer RB6 360-950 do samochodu GCBA Scania to koszt 8793,27 PLN brutto

Numer Projektu: 024

Progi zwalniające na ulicy św. Brata Alberta

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: BOJKÓW


Wartość projektu: 36 000.00

Montaż kilku progów zwalniających lub wyniesień nawierzchni na ulicy św. Brata Alberta, na odcinku Knurowskiej do skrzyżowania z ulicą Warzywną.

Numer Projektu: 025

Multirig - miejsce do treningów przy ul. Wielickiej

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: SOŚNICA


Wartość projektu: 200 000.00

Konstrukcja z przeszkodami daje możliwość trenowania techniki pokonywania przeszkód podczas biegów przeszkodowych. Multirig umożliwi trenowanie przeszkód występujących na różnego rodzaju zawodach. Konstrukcja pozwala na dokładanie dodatkowych elementów wg potrzeb treningowych. Stosowanie Multiriga nie ogranicza się tylko do treningów pod biegi przeszkodowe, konstrukcja może być wykorzystywana przez dzieci i młodzież jako "małpi gaj".

Numer Projektu: 029

Ławeczki w Szobiszowicach

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: SZOBISZOWICE


Wartość projektu: 94 200.00

TREŚĆ ORYGINALNA: Projekt obejmuje 20 miejsc odpoczynku, przede wszystkim dla seniorów i osób o ograniczonej mobilności na obszarze ulic: Warszawska, Dziewanny, Lubliniecka, Świętojańska, Kolberga, Udzieli i Toszecka; na drodze pieszej do najważniejszych punktów typu przychodnie, apteki, sklepy, biblioteka czy Radiostacja jako miejsce rekreacji. Okolica zamieszkała jest przez liczną grupę seniorów (osiedle Centrum 50+ oraz inne budynki przy ul. Warszawskiej), którym miejsca odpoczynku pomogą w samodzielnym przemieszczaniu się, także przy częstych w starszym wieku kontuzjach, niepełnosprawnościach, słabszej kondycji fizycznej. Seniorzy nie są tak mobilni, często nie dysponują prawem jazdy i samochodem, ale też w pewnym wieku rezygnują z prowadzenia auta, zaś odległości do około 1 km nie są dostępne autobusem. Jako miejsce odpoczynku proponuję wyższe ławeczki z drewnianym siedziskiem, z podłokietnikami/uchwytami co jedno miejsce siedzące, które umożliwią osobom potrzebującym podparcie się i odpoczynek.

UZGODNIENIA Z WNIOSKODAWCĄ: Projekt obejmuje utworzenie ok. 17 miejsc odpoczynku (ławeczki z podłokietnikami) w okolicach ul.: Warszawskiej, Dziewanny, Lublinieckiej, Świętojańskiej, Udzieli. Ławeczki wyposażone w podłokietniki ułatwiające wstawanie osobom o ograniczonej mobilności oraz uniemożliwiające spanie.

Numer Projektu: 030

Wiaty rowerowe dla mieszkańców Sikornika

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: SIKORNIK


Wartość projektu: 105 000.00

TREŚĆ ORYGINALNA: Projekt “Wiaty rowerowe dla mieszkańców Sikornika” zakłada budowę 6 wiat na rowery na terenie dzielnicy Sikornik. Wiaty powinny być ogólnodostępne, zadaszone i zabudowane z trzech stron, aby zapewnić skuteczną ochronę dwuśladów przed warunkami atmosferycznymi. Wiaty powinny zostać wykonane z wytrzymałych materiałów, być odpowiednio zabezpieczone przed korozją i przytwierdzone do podłoża. Proponowane wymiary pojedynczej wiaty to około 2m (długość) x 6m (szerokość) x 2,5 m (wysokość). Takie wymiary umożliwią na umieszczenie wewnątrz wiaty 5 stojaków U-kształtnych w odległości 100 cm od siebie i od ścian bocznych wiaty (zgodnie z uchwalonym przez Zarząd GZM w 2019 roku dokumentem „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej”). Wyposażenie w stojaki U-kształtne umożliwi przypięcie roweru z pomocą zapięcia typu uLock, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa przechowywanym w wiatach pojazdom. Pojedyncza wiata będzie miała powierzchnię ok. 12 m2 (zbliżoną do typowego miejsca parkingowego dla samochodu) i pomieści około 10 rowerów. 6 takich wiat dostarczy więc 60 nowych miejsc postojowych dla dwukołowych środków transportu mieszkańców dzielnicy Sikornik. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia to około 117 000 zł. Składa się na niego koszt: 6 wiat - 15 000 zł * 6 = 90 000 zł 30 U-kształtnych stojaków - 500 zł * 30 = 15 000 zł utwardzenie powierzchni (założono opcjonalną konieczność utwardzenia terenu o powierzchni ok. 12m2 * 6 = 72m2) = 12 000 zł Powyższy kosztorys jest szacowany na podstawie aktualnych cen produktów i usług - może różnić się w zależności od wybranych materiałów oraz wykonawców. Jako załącznik do wniosku dołączono mapę proponowanych lokalizacji oraz wizualizacje przykładowych wiat w tych lokalizacjach.

UZGODNIENIA Z WNIOSKODAWCĄ: Po przeprowadzeniu procesu weryfikacji Wydział Usług Komunalnych proponuje modyfikacje wniosku i realizacje 3 wiat w następujących lokalizacjach: ul.Kormoranów (dz. 759) ul.Perkoza (dz.741) ul.Bekasa (dz.567)

Numer Projektu: 031

Opieka medyczna i psychologiczna nad osobami chorymi terminalnie - cykl szkoleń

Typ Projektu: OGÓLNOMIEJSKI


Wartość projektu: 72 000.00

Projekt kierowany jest do ogółu mieszkańców Gliwic i jest możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku (przybliżony czas trwania 9 miesięcy). Celem projektu jest wyposażenie uczestników projektu w wiedzę i umiejętności, które pozwolą na efektywne zajmowanie się osobami chorymi terminalnie. Istnieje duża potrzeba wsparcia zarówno bliskich i rodzin pacjentów, osób chcących wolontaryjnie pomagać chorym, a także specjalistów- medyków, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie opieki paliatywnej. Uczestnikami projektu będą trzy grupy osób: - bliscy i opiekunowie osób przewlekle chorych- mieszkańcy Gliwic - osoby chcące zostać wolontariuszami i nieść pomoc chorym przewlekle przebywającym w Gliwicach. Wolontariusze mogą być mieszkańcami miast ościennych, jednak muszą działać wolontaryjnie na terenie Gliwic (przy parafiach, jednostkach opieki zdrowotnej, organizacjach pozarządowych) - specjaliści- medycy mieszkający bądź zatrudnieni w Gliwicach. Beneficjentami ostatecznymi prowadzonych działań będą pacjenci- osoby chore mieszkające w Gliwicach. Projekt zakłada przeprowadzenie następujących działań: 1 Działania administracyjno-promocyjne: zarządzanie projektem, promocja projektu, rekrutacja uczestników, przygotowanie działań merytorycznych, rozliczenie i sprawozdanie. 2 Działania merytoryczne- łącznie 24 spotkania szkoleniowe: a) szkolenia dla bliskich, opiekunów osób chorych przewlekle (max. 30 osób), 6 bloków tematycznych: psychologiczne aspekty opieki, wyczerpanie- zespół zmęczenia pomaganiem, część pielęgniarska, część lekarska, część fizjoterapeutyczna, wprowadzenie do wolontariatu. b) szkolenia dla wolontariuszy (max. 30 osób), 6 bloków tematycznych: psychologiczne aspekty opieki, wyczerpanie- zespół zmęczenia pomaganiem, część pielęgniarska, część lekarska, część fizjoterapeutyczna, wprowadzenie do wolontariatu. Następnie część praktyczna, ze wsparciem psychologa, trwająca 3 miesiące. c) szkolenia dla specjalistów- medyków (2 terminy, max. 15 osób), 3 bloki tematyczne, po 2 zagadnienia z każdego bloku: blok pielęgniarski, blok lekarski, blok psychologiczny. Szacuję, że budżet projektu może wynosić 71000 zł brutto i zawiera wszelkie koszty przeprowadzenia projektu: zarządzanie, zakup materiałów biurowych oraz niezbędnych rzeczy do przeprowadzenia szkolenia, wynagrodzenie prowadzących szkolenia, wsparcie psychologa na czas części praktycznej, zakup koszulek dla wolontariuszy, wynajem sali na czas szkoleń oraz catering, Miejsce realizacji projektu będzie zlokalizowane na terenie Gliwic. Nie wskazuję konkretnego miejsca, ale będzie ono dobrze skomunikowane, blisko przystanków autobusowych, bez barier architektonicznych, tak by zapewnić łatwe uczestnictwo również osobom z ograniczeniami ruchowymi, bądź innymi niepełnosprawnościami.

UZGODNIENIA Z WNIOSKODAWCĄ: Szkolenie dla medyków w założeniu ma być skierowane do pielęgniarek POZ, pielęgniarek środowiskowych.

Numer Projektu: 032

Monitoring w wybranych miejscach

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: SIKORNIK


Wartość projektu: 91 400.00

Zabudowa kamer monitoringu miejskiego : 1. Boisko sportowe przy szkole SP 41 (monitoring obiektowy) 2. Skwer przy DPS 3. Plac zabaw przy ul. Pliszki Jeżeli nie będzie możliwości technicznych do zrealizowania zadania w takim wymiarze, należy go zweryfikować i wybrać miejsca optymalnie zmniejszając ich liczbę.

Numer Projektu: 034

Modernizacja placu zabaw na skwerze Bottrop

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: ŚRÓDMIEŚCIE


Wartość projektu: 500 000.00

Wniosek dotyczy kompleksowej modernizacji placu zabaw na Skwerze Bottrop, pomiędzy ulicami Młyńską a Siemińskiego. Plac zabaw jest bardzo skromnie wyposażony, ponadto urządzenia są już mocno wyeksploatowane lub zdekompletowane (np. nikomu niepotrzebna wiata bez ławek). W dzielnicach poza centrum, takie jak Łabędy, Brzezinka czy Sośnica w ostatnich kilku latach powstało lub zostało zmodernizowanych kilka placów zabaw. Tymczasem w centrum miasta również mieszka dużo dzieci, a oferta dla nich jest bardzo skromna. Proponuję demontaż obecnych urządzeń i przearanżowanie przestrzeni. Wzór docelowy przedstawiam w załączniku.

Numer Projektu: 035

Siłownia zewnętrzna przy ul. Pliszki

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: SIKORNIK


Wartość projektu: 180 000.00

Celem projektu jest stworzenie miejsca, w którym będzie można zadbać o tężyznę fizyczną oraz poprawę atrakcyjności dzielnicy. Będzie to miejsce, w którym będzie można trenować siłowo na zewnątrz, bez sztucznego oświetlenia i ograniczeń czasowych. Urządzenia pozwalają na dostosowanie tempa wykonywanych ćwiczeń do możliwości danej osoby. Jest to szczególnie istotne dla osób, które wykorzystują siłownie na powietrzu do rehabilitacji np. pocovidovej lub osób z niepełnosprawnością.

Numer Projektu: 041

Zajęcia na basenie dla seniorów

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: BAILDONA


Wartość projektu: 62 500.00

Zajęcia na basenie (relaks) z zapewnionym dojazdem. Z uwagi dużej odległości z domu do basenu. Zajęcia 2 razy w tygodniu dla 20 osób. Zajęcia 2 razy po 60 minut.

Numer Projektu: 042

Zajęcia taneczne dla seniorów

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: BAILDONA


Wartość projektu: 20 000.00

Zajęcia taneczne dostosowane do potrzeb seniorów. Zajęcia 2 x w tygodniu po 40 minut dla grupy 30 osób. Zwieńczeniem zajęć mogla by być potańcówka z poczęstunkiem i profesjonalnym DJ.

UZGODNIENIA Z WNIOSKODAWCĄ: Zajęcia miałyby się odbywać w miesiącach marzec-czerwiec i wrzesień-grudzień 2023