DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400147621

Wypowiedz się na temat obiektów poprzemysłowych i techniki na terenie miasta Gliwice

Trwają prace nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, w ramach tych prac planowane jest wykonanie inwentaryzacji terenowej obiektów poprzemysłowych i techniki.

Jeśli chcesz aktywnie uczestniczyć w działaniach nad Studium to wskaż na terenie miasta Gliwice propozycje cennych obiektów poprzemysłowych i techniki (np.:  powydobywczych, powojskowych i pokolejowych) do objęcia ochroną planistyczną. Wskazania mogą dotyczyć obiektów użytkowanych, nieużytkowanych lub takich dla których zmieniona już została pierwotna funkcja przy zachowaniu dawnej formy. Proponowanymi obiektami mogą być budynki, budowle (m. in. obiekty liniowe, mosty, wiadukty, budowlane hydrotechniczne, części budowlane urządzeń technicznych) bądź obiekty małej architektury.

W jaki sposób wskazać proponowane obiekty?:

- poprzez wskazanie lokalizacji obiektu na mapie wraz z podaniem krótkiego uzasadnienia propozycji

- lub poprzez podanie danych adresowych obiektu wraz z dołączeniem fotografii wraz z podaniem krótkiego uzasadnienia propozycji

Adresaci: mieszkańcy miasta, zainteresowani

Cel konsultacji: inwentaryzacja obiektów poprzemysłowych i techniki na terenie miasta Gliwice

Termin składania propozycji: od 19 lipca 2022 r. do 4 września 2022 r.

Dane do kontaktu w przypadku dodatkowych pytań:
sekretariat Wydziału Planowania Przestrzennego tel. 32-3386502 (pp@um.gliwice.pl)

Jeśli pojawią się pytania lub trudności techniczne - zapraszamy do kontaktu.

W celu wskazania proponowanego obiektu prosimy wypełnić poniższy formularz:

wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znakówPola nie są obowiązkowe - zostaną automatycznie wypełnione w przypadku wskazania na mapie miejsca realizacji projektu.

podany adres e-mail pasuje do wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plpodany adres e-mail nie został wprowadzony lub jest błędny, wpisz wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pladres e-mail wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pl
kostka 1
operator
kostka 1
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100

Dziękujemy za złożenie formularza!