DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Wypowiedz się

plik foto id: 1400012327

Wypowiedz się

W portalu Wypowiedz się będziemy publikować ogłoszenia o konsultacjach, ankiety i formularze do przesyłania opinii i sugestii, informacje o spotkaniach konsultacyjnych, warsztatach itp. Wasza opinie na tematy związane ze sprawami naszego miasta są dla nas ważne!.

Archiwum wypowiedzi jest dostępne (tutaj)

WYPOWIEDZ SIĘ i decydujMY razem!

TRWAJĄCE WYPOWIEDZI!

Aktualności - Wypowiedz się

plik foto id: 1400011979

Wypowiedz się na temat obiektów poprzemysłowych i techniki na terenie miasta Gliwice

Wypowiedz Się

Inwentaryzacja gliwickich obiektów postindustrialnych

Trwają prace nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, w ramach tych prac planowane jest wykonanie inwentaryzacji terenowej obiektów poprzemysłowych i techniki.

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Regulamin konkursu

Wypowiedz Się

Start-up kulturalny

Centrum Kultury Victoria już niebawem ogłosi konkurs „Start-up kulturalny”

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Gliwice Otwarte Dane

Wypowiedz Się

Pilotażowa wersja portalu Gliwice Otwarte Dane

Dostępna jest już pilotażowa wersja portalu Gliwice Otwarte Dane.

Czytaj więcej...

Zobacz wszystkie aktualności