DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Wypowiedz się

plik foto id: 1400012327

ARCHIWUM WYPOWIEDZI

plik foto id: 1400013703
Wypowiedz się na temat portalu decydujMY razem!

W związku ze startem Gliwickiej Platformy Partycypacyjnej oraz chęcią poznania opinii mieszkańców na temat jej funkcjonalności została stworzona ankieta, która była dostępna do 31.05.2022

Start-up kulturalny

Ankieta dotycząca regulaminu konkursu Start-up kulturalny oraganizowany przez Centrum Kultury Victoria. Start up-kulturalny to konkurs, który ma stwarzać warunki do rozwoju dla różnorodnych organizacji i osób działających w sferze kultury. Ankieta dostepna była do 17.06.2022

Gliwice Otwarte Dane

Ankieta dotycząca pilotażowej wersji portalu Gliwice Otwarte Dane dostepna była do 25.06.2022. Link do pilotażowej wersji Otwartych Danych - tutaj

Wypowiedz się na temat obiektów poprzemysłowych i techniki na terenie miasta Gliwice

Ankieta dotycząca pracy nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, w ramach tych prac planowane jest wykonanie inwentaryzacji terenowej obiektów poprzemysłowych i techniki. Ankieta dostępna była do 4.10.2022 r.

Zestawienie zebranych wypowiedzi dostepne jest do pobrania tutaj

Regulamin Tworzenia i Działania Gliwickich Zespołów Branżowych

Ankieta dotycząca zebrania uwag w związku z tworzeniem regualminu gliwickich zespołow branżowych dostępna była do 18.10.2022.