DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicki Budżet Obywatelski

plik foto id: 1400012245

Lista zgłoszonych projektów

Przedstawiamy Państwu listę zgłoszonych projektów do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Nazwy projektów oraz opisy mogą ulec modyfikacji na etapie oceny oraz przygotowywania kart do głosowania.

Wyniki oceny wniosków zostaną upublicznione do 20 czerwca br., natomiast ostateczna lista wniosków skierowanych pod głosowanie będzie upubliczniona do 1 sierpnia 2022 roku.

sortuj wg pola:
sortuj:
wyników na ekran:
sortowanie:
Nazwa dzielnicy
Typ projektu
Ocena projektu formalna
Ocena projektu merytoryczna
szukaj w:
pli foto id: 1400012258

Numer Projektu: 001

Zielona obwodnica

Typ Projektu: OGÓLNOMIEJSKI

Zasadzenie 512 drzew (lub mniej jeżeli nie ma wystarczająco dużo miejsca) wzdłuż istniejących odcinków obwodnicy (zarówno zachodniej, jak i południowej). W miarę możliwości przy równoległych do obwodnicy ścieżkach rowerowych i drogach technicznych, a nie samej obwodnicy. Proponowany gatunek do zasadzenia – klon zwyczajny.
pli foto id: 1400012258

Numer Projektu: 002

Modernizacja oświetlenia przejścia dla pieszych

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: KOPERNIKA

Modernizacja oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Toszeckiej w rejonie sklepu LIDL i ul. Andromedy /alei Witoszka.
pli foto id: 1400012258

Numer Projektu: 003

Zajęcia nordic walking dla seniorów

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: ŁABĘDY

TREŚĆ ORYGINALNA: Projekt zakłada prowadzenie w zajęć nordic-walking dla seniorów na Przyszówce oraz zakup kijków dostępnych na czas zajęć czy opłacenie instruktora.

UZGODNIENIA Z WNIOSKODAWCĄ: Zajęcia nordic walking miałyby się odbywać raz w tygodniu w okresie maj-wrzesień, godziny popołudniowe.
pli foto id: 1400012258

Numer Projektu: 004

Miasteczko ruchu drogowego dla dzieci

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: SOŚNICA

Miasteczko ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży
pli foto id: 1400012258

Numer Projektu: 005

Łącznik pieszo-rowerowy

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: OBROŃCÓW POKOJU

Proszę o wybudowanie przejścia z kostki brukowej lub innego materiału o szerokości około 40-50 cm łączącego ul Obr.Westerplatte z ul.Jałowcową. Duża część mieszkańców z osiedla chodzi tym skrótem ale po opadach robi się tam straszne błoto. Chciałbym aby ten łącznik został utwardzony.
pli foto id: 1400012258

Numer Projektu: 006

Chodnik, żywopłot i drzewa

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: SIKORNIK

Budowa chodnika pomiędzy blokiem Bekasa 1-3-5-7 a targowiskiem w miejscu jak na mapie w załączniku wraz z zasadzeniem żywopłotu oddzielającego chodnik od pobliskiego parkingu oraz zasadzeniem kilku drzew w pobliżu
pli foto id: 1400012258

Numer Projektu: 007

Zieleń i bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Częstochowskiej

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: POLITECHNIKA

Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Częstochowskiej i Wiktora Gorzołki poprzez wyłączenie jednego pasa i wykonanie wysp z zielenią na skrzyżowaniu, korektę oznakowania poziomego, pionowego wg załącznika graficznego.
pli foto id: 1400012258

Numer Projektu: 008

Tunel roślinny (bindaż) na skwerze przy SP nr 39

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: OBROŃCÓW POKOJU

Nasadzenie i uformowanie wierzby energetycznej (wierzby wiciowej Salix viminalis) na kształt altany i tunelu (bindażu) na działce 680, obręb Szobiszowice (centrum skweru przy Szkole podstawowej nr 39). Lokalizację przedstawia mapa w załączniku. Proponowany wymiar altany o kształcie kopuły na planie koła: średnica podstawy od 3 do 4m, wysokość w najwyższym punkcie około 2-2,5m. Altanka powinna mieć przynajmniej jedno wejście (lub więcej). Podłogę i dojście do altanki (krótką ścieżkę) utwardzamy łupkiem, by ograniczyć wydeptywanie trawy i powstawanie błota po opadach. W altance ustawiamy drewnianą ławeczkę. Proponowane wymiary tunelu (bindażu), którego sklepienie zamyka się nad istniejącą już ścieżką (o szerokości ok. 2,5m): długość około 10-15m, wysokość w najwyższym punkcie 2,5-3m. Nie dopuszcza się wycinki i usuwania już istniejących drzew, krzewów oraz innych nasadzeń.
pli foto id: 1400012258

Numer Projektu: 009

Przebudowa skrzyżowania ulicy Bojkowskiej i Gwarków stworzenie ulice Gwarków droga dwukierunkową

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: TRYNEK

Projekt polegać ma na stworzeniu ruchu dwukierunkowego na ulicy Gwarków po całej jej długości od ulicy Bojkowskiej do ronda Gwarków oraz przebudowa skrzyżowania ulicy Bojkowskiej i Gwarków. Na ulicy Bojkowskiej należało by wyznaczyć pas do lewoskrętu, na ulicy Gwarków pas do jazdy w prawo, pas do jazdy w lewo oraz pas do jazdy w przeciwnym kierunku (3 pasy trzeba by było wybudować dodatkowy pas na długości np. 15 metrów od skrzyżowania) w razie braku wystarczająco miejsca na dobudowanie trzeciego pasa ruchu stworzyć z ulicy Gwarków nakaz jazdy w prawo w ulice Bojkowską.
pli foto id: 1400012258

Numer Projektu: 010

Doposażenie i modernizacja placu zabaw między ul Klonową i ul Ceglarską - przyłączony do wniosku nr 192

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: LIGOTA ZABRSKA

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz jakości urządzeń poprzez doposażenie istniejącego placu zabaw, a konkretnie zakup i wymianę mocno już zużytych elementów, huśtawek, zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią, bujaka itp. elementów oraz dwóch kolejnych ławek z oparciami. Plac wymaga również zmiany układu elementów, aby mógł zostać wyposażony również w nowe urządzenia. Pożądana byłaby także jeśli wystarczyłoby środków dedykowana dla takich przestrzeni gumowa nawierzchnia. Plac jest zlokalizowany na skwerze między ul. Klonową i ul. Ceglarską. Znajduje się pod opieką Miasta Gliwice.
pli foto id: 1400012258

Numer Projektu: 011

Montaż oświetlenia przy schodach pomiędzy ulicami Poznańską a Sikorskiego

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: SOŚNICA

Montaż oświetlenia przy schodach, dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo Mieszkańców, którzy korzystają z tej drogi. Wieczorami w tym miejscu jest ciemno przez co mieszkańcy boją się o swoje życie.
pli foto id: 1400012258

Numer Projektu: 012

Oświetlenie zjazdu przy ulicy Daszyńskiego 81-83

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: WÓJTOWA WIEŚ

Projekt zakłada oświetlenie zjazdu przy ulicy Daszyńskiego 81-83 znajdującego się na terenie miejskim w obrębie: Nowe Miasto, działka nr 1767 poprzez postawienie latarni dwumasztowych na pobliskim pasie zieleni znajdującym się na działce nr 1768, 933 obręb: Nowe Miasto.
pli foto id: 1400012258

Numer Projektu: 013

Oświetlenie uliczne wzdłuż ulicy Jeziornej

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: BOJKÓW

Montaż ledowego oświetlenia ulicznego wzdłuż całej ulicy Jeziornej
pli foto id: 1400012258

Numer Projektu: 014

Bieżnia tartanowa na stadionie

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: WILCZE GARDŁO

Wykonanie bieżni tartanowej z wydzielonym torami do biegania
pli foto id: 1400012258

Numer Projektu: 015

Ścieżka rowerowa

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: SIKORNIK

Przedłużenie ścieżki rowerowej przy ul. Kosów tak, żeby połączyła się z al. Sikornik
pli foto id: 1400012258

Numer Projektu: 016

Rewitalizacja Parku Starokozielskiego

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: WOJSKA POLSKIEGO

Rewitalizacja terenów zielonych w Parku Starokozielskim Projekt w I Etapie obejmuje: 1. Inwentaryzację zieleni niskiej (trawniki) pod kątem ustalenia obszarów zdegradowanych i wymagających prac renowacyjnych oraz kompleksowy projekt rewitalizacji zieleni w Parku Starokozielskim 2. miejscowe wyrównanie nawierzchni poprzez uwałowanie istniejącej warstwy i uzupełnienie/nawiezienie warstwy humusu 3. wykonanie nasadzeń zieleni niskiej w odnawianych obszarach trawników z wykorzystaniem gatunków przystosowanych do wegetacji na stanowiskach zacienionych i wilgotnych 4. renowacja terenu w miejscu zlikwidowanego placu zabaw dla dzieci, poprzez uzupełnienie warstwy humusu (obecnie w miejscu placu zabaw występuje nawierzchnia piaszczysta), nasadzenie zieleni niskiej (trawniki) oraz krzewów ozdobnych 5. rezygnację z umieszczania nowych elementów infrastruktury „sportowo-rozrywkowej” (siłownia, rozbudowa placu zabaw, place do gier itp.) w obszarze Parku Starokozielskiego 6. zmianę zasad pielęgnacji zieleni w Parku oraz utrzymania zimowego chodników, przez - ograniczenie zabiegów polegających na koszeniu trawników do dwóch w roku oraz rezygnację ze stosowania ciężkiego sprzętu (transport, kosiarki samobieżne) do tych prac - rezygnację z posypywania alejek środkami chemicznymi w okresie zimowym (ograniczenie do odśnieżania i umiarkowanego posypywania piaskiem).
pli foto id: 1400012258

Numer Projektu: 017

Remont ulicy Strażackiej i ulicy Wakacyjnej - przyłączono do wniosku nr 36

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: CZECHOWICE

Naprawa zniszczonej ulicy Strażackiej i utwardzenie części ulicy Wakacyjnej. ( części której właścicielem jest miasto Gliwice ) Ważne dla mieszkańców tej części osiedla jest oprócz naprawy czy utwardzenia jezdni wykonanie garbów lub innych podobnych utrudnień ograniczających prędkość jadących tam pojazdów.
UZGODNIENIA Z WNIOSKODAWCĄ:
Wnioskodawca zrezygnował z części projektu, czyli remontu ulicy Wakacyjnej.
pli foto id: 1400012258

Numer Projektu: 018

Rowerowa starówka

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: ŚRÓDMIEŚCIE

Wdrożenie następujących zmian w obrębie starówki: 1. kontraruch (lub kontrapas) na ul. Zwycięstwa wraz ze zmianą sposobu parkowania z skośnego na równoległe 2. kontraruch na ul. Bankowej 3. kontraruch na ul. Krupniczej 4. kontraruch na ul. Kaczyniec 5. 2 * 2 stojaki rowerowe na ul. Plebańskiej 6. 2 * 2 stojaki rowerowe na ul. Raciborskiej 7. dostosowanie pieszego fragmentu ul. Średniej do ruchu rowerowego
pli foto id: 1400012258

Numer Projektu: 019

Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej

Typ Projektu: OGÓLNOMIEJSKI

Aby władze Miasta Gliwice przewidziały pomieszczenie wraz z urządzeniami nadawczo-odbiorczymi oraz antenami do użytkowania przez krótkofalowców z całego świata oraz m.in. krótkofalowców zrzeszonych w Klubie Sportów Łączności LOK SP9KAG https://sp9kag.pzk.pl/ https://www.qrz.com/db/SP9KAG Studenckiego Klubu Krótkofalowców przy Politechnice Śląskiej SP9PDF https://sp9pdf.polsl.pl/ i Oddziale Terenowym OT50 w Gliwicach Polskiego Związku Krótkofalowców https://pzk.ovh w nieużywanym budynku przy Radiostacji Gliwice ul. Tarnogórska 131, który jest przewidziany do planowej modernizacji istniejącego kompleksu zabudowań i nadanie im nowych funkcji użytkowych. Sugerujemy, aby przewidzieć w fazie projektowania budynków i ich modernizacji samodzielny lokal z aneksem kuchennym i sanitarnym dla amatorskiej radiostacji krótkofalowej gdzie byłyby zainstalowane urządzenia nadawczo-odbiorcze, i inne pomocnicze urządzenia np. komputery, przełączniki antenowe, instalacja antenowa itp. oraz anteny nad dachem budynku. Pomieszczenie radiostacji proponowałbym o powierzchni ok 12 m² (bez aneksów) w trzecim budynku projektowanego aparthotelu dla turystów na ostatniej kondygnacji lub odpowiednio przystosowanym poddaszu. Chcę, aby powstało małe studio Radiowo Telewizyjne z reżyserką, aby można było nadawać audycje w internecie i na falach amatorskich. Proponuję utworzenie wystawy sprzętu radiotelekomunikacyjnego- nadajników ( odbiorników radiokomunikacyjnych i radiowych) oraz wystawę historii krótkofalarstwa na ziemi gliwickiej. Proponuję utworzenie warsztaty elektroniczny i radiokomunikacji, gdzie by były prowadzone warsztaty elektroniczne i radiokomunikacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pomysł i realizacja projektu radiostacji krótkofalowej, która zostałaby udostępniona dla przyjezdnych krótkofalowców z całego świata spowoduje niespotykaną promocję Miasta Gliwice i Muzeum Gliwice na całym świecie. Będzie to miało także pozytywny aspekt ekonomiczny. Będzie liczniejsza ilość zwiedzających Muzeum Gliwice, Radiostację Gliwice i nasze miasto. Goście krótkofalowcy z całego świata, którzy dowiedzą się o możliwości pracy z amatorskiej stacji krótkofalowej w obiekcie tak słynnym skorzystają z infrastruktury aparthotelu. Moim zdaniem byłaby to fajne połączenie historii z współczesnością oraz wspaniała promocja Miasta Gliwice i Muzeum Gliwice.
pli foto id: 1400012258

Numer Projektu: 020

Siatkówka plażowa w Starych Gliwicach

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: STARE GLIWICE

Projekt polega na wybudowaniu pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę siatkową plażową o wymiarach 16 x 8 m z każdej strony wolne strefy o co najmniej 3 m szerokości. Podłoże boiska wypełnione drobnoziarnistym piaskiem pozbawiony wszelkiego rodzaju kamieni i innych drobnych przedmiotów. Warstwa sypkiego piasku powinna mieć co najmniej 40 cm głębokości. Boisko powinno być wyposażone w komplet słupków siatkarskich, siatkę do gry, dwie antenki, komplet linii boiskowych, sprzęt do równania boiska, dwie ławeczki dla zawodników, dwie piłki do gry plażowej. stanowisko sędziowskie. Boisko winno być oświetlone minimum dwoma lampami. W miarę posiadanych środków teren boiska powinien być ogrodzony siatką osadzoną na masztach tak zwanymi piłko chwytami. Wzdłuż jednego dłuższego boku budowa alejki o szerokości 1m z zamontowanymi ławeczkami dla zawodników.