DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011829

ZaczynaMY!

Platforma decydujmyMY razem - to narzędzie, które umożliwia mieszkańcom komunikowanie potrzeb, podejmowanie inicjatyw i wyrażanie swoich opinii w sprawach dzielnic oraz całego miasta. Przez cały rok pracujmy nad kolejnymi elementami platformy i sukcesywnie je uruchamiamy.

DecydujMY razem!

Aktualności

plik foto id: 1400011979

Ewaluacja Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego

Gliwicki Budżet Obywatelski

Podziel się opinią!

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w ewaluacji tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Celem badania jest zebranie uwag i opinii, które pomogą nam przygotować przyszłoroczną edycję GBO w sposób jak najbardziej odpowiadający potrzebom mieszkańców.

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Gliwicka Inicjatywa Lokalna 2024

Gliwicka Inicjatywa lokalna

Wyniki 2024

Do 18 sierpnia br. mieszkańcy mieli możliwość złożenia wniosku o realizację inicjatywy lokalnej w 2024 roku. Wpłynęło 31 propozycji.

Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale nr XXIII/457/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. Wnioskom przyznawano ocenę wyrażoną w punktach.  

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Kolejny etap prac nad Programem Rewitalizacji

Strategia 2040

06.11.2023 r. rozpoczynamy drugi etap

06.11.2023 r. rozpoczynamy drugi etap konsultacji społecznych projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie Miasta Gliwice.

Czytaj więcej...

Zobacz wszystkie aktualności