DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011829

AKTUALNOŚCI

2023-06-02

plik foto id: 1400011979

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Konsultacje Społeczne

Zapraszamy do zgłaszania uwag!

Od dzisiaj do 10 lipca na platformie trają Konsultacje Społeczne: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon składowiska odpadów oraz w rejonie lotniska - etap I.

Zapraszamy do zgłaszania uwag!