DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400147621

AKTUALNOŚCI

2024-04-05

plik foto id: 1400011979

Ankiety dotyczące podobszarów

Konsultacje Społeczne

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Zapraszamy do wypełeniania ankiet dotyczących oceny podobszarów.

Władze Miasta Gliwice rozpoczęły prace związane z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji.

Dokument ma odpowiadać na potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej, dlatego  zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety.

Ma ona na celu zarówno pozyskanie niezbędnych informacji diagnostycznych dla charakterystyki  obszaru rewitalizacji, jak również ma dać podstawy do określenia kierunków i działań rewitalizacyjnych.  

Zapraszamy do wypełnienia ankiet, które są dostępne na stronie>>