DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400147621

Lista wszystkich projektów zgłoszony do GBO 2025

Numer Projektu: 001

Budowa drogi dla pieszych ul. Jagodowa

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: CZECHOWICE
Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: NEGATYWNA

Działki 68, 70, 73, 74, 77, 80, 85 i 86 obr. Czechowice Zachód stanowią własność osób fizycznych. W związku z tym budowa chodnika po stronie numerów nieparzystych musi zostać poprzedzona opracowaniem dokumentacji projektowej, regulacją stanu prawnego gruntów i uzyskaniem niezbędnych zgód, co z kolei powoduje, że realizacja projektu w ciągu jednego roku budżetowego jest niemożliwa.

Zobacz pełny opis projektu (PDF)


Numer Projektu: 002

Wybieg dla psów

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: LIGOTA ZABRSKA
Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: NEGATYWNA

Zgodnie z zasadami ogólnej oceny przedsięwzięć inwestycyjnych, minimalna powierzchnia wybiegów dla psów powinna wynosić 1200 m2. Mając na uwadze fakt, iż przedmiotowa działka zagospodarowana jest niemalże w całości, brak jest możliwości budowy wybiegu dla psów.

Zobacz pełny opis projektu (PDF)


Numer Projektu: 003

Montaż trzech pergoli nad istniejącymi ławkami. Pergole obsadzane roślinami pnącymi

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: OBROŃCÓW POKOJU


Szacunkowy koszt projektu: 30 000.00Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: POZYTYWNA

Zobacz pełny opis projektu (PDF)


Numer Projektu: 004

Bezpłatny dostęp do ebooków i audiobooków dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach

Typ Projektu: OGÓLNOMIEJSKI


Szacunkowy koszt projektu: 200 000.00Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: POZYTYWNA

Zobacz pełny opis projektu (PDF)


Numer Projektu: 005

Budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym ul. Przedwiośnie

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: SOŚNICA


Szacunkowy koszt projektu: 540 000.00Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: POZYTYWNA

Zobacz pełny opis projektu (PDF)


Numer Projektu: 006

Park kieszonkowy - Szobiszowicka

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: SZOBISZOWICE


Szacunkowy koszt projektu: 196 400.00Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: POZYTYWNA

Zobacz pełny opis projektu (PDF)


Numer Projektu: 007

Bezpieczne przejście przy Biedronce na Kolberga

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: SZOBISZOWICE


Szacunkowy koszt projektu: 118 400.00Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: POZYTYWNA

Zobacz pełny opis projektu (PDF)


Numer Projektu: 008

Bezpieczna ul. Uszczyka – ul. Dworska – Wyniesione skrzyżowanie

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: SZOBISZOWICE


Szacunkowy koszt projektu: 384 200.00Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: POZYTYWNA

Zobacz pełny opis projektu (PDF)


Numer Projektu: 009

Wyznaczenie kontraruchu na ul. Szobiszowickiej

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: SZOBISZOWICE
Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: NEGATYWNA

Brak zgody wnioskodawcy na modyfikację wniosku po zaopiniowaniu go przez Komendę Miejską Policji w Gliwicach sprawia, że zadanie nie jest wykonalne technicznie i zgodne z przepisami prawa odnoszącymi się do merytorycznego zakresu projektu. W dniu 12.04.2024 zaopiniowano rozwiązanie podczas cyklicznego spotkania z Policją. Komenda Miejska Policji opiniuje pozytywnie zadanie pod warunkiem uporządkowania parkowania tzn. wniosek musi zostać zmieniony, żeby uwzględniał wprowadzenie parkowania po jednej stronie ul. Szobiszowickiej. Z uwagi, iż wprowadzenie kontraruchu w ciągu ul. Szobiszowickiej wymaga zmian w organizacji ruchu w ciągu ul. Toszeckiej (droga publiczna wojewódzka) i ul. Śliwki (droga publiczna powiatowa) nie przewiduje się zatwierdzenia projektu organizacji ruchu bez pozytywnej opinii Komendy Miejskiej Policji. Wobec braku zgody wnioskodawcy na zmiany zaproponowane przez KMP, wymuszone jest odrzucenie wniosku. Wprowadzanie organizacji ruchu rozpatruje się zawsze w sposób indywidualny, co wynika z faktu, że warunki ruchowe są różne na innych ulicach, pomimo że uwarunkowania geometryczne mogą być podobne.

Zobacz pełny opis projektu (PDF)


Numer Projektu: 010

Plac zabaw

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: ŻERNIKI
Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: NEGATYWNA

Plac zabaw nie może być zlokalizowany w środku rolkowiska, z uwagi na brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom. Podczas wchodzenia i wychodzenia z placu zabaw może dochodzić do kolizji z osobami korzystającymi z rolkowiska. Natomiast pozostała część działki, na której zlokalizowane jest boisko do piłki nożnej, jest rozpatrywana w sprawie możliwości dzierżawy. W okolicy znajdują się dwa place zabaw, w tym jeden miejski. Najbliższy plac zabaw oddalony jest o ok. 100 metrów.

Zobacz pełny opis projektu (PDF)


Numer Projektu: 011

Doświetlenie ulicy Puławskiej w Gliwicach na wys. działek 211, 194 i 177

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: BRZEZINKA


Szacunkowy koszt projektu: 102 300.00Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: POZYTYWNA

Zobacz pełny opis projektu (PDF)


Numer Projektu: 012

Doposażenie placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu "Ogród Marysieńki"

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: WOJSKA POLSKIEGO


Szacunkowy koszt projektu: 300 000.00Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: POZYTYWNA

Zobacz pełny opis projektu (PDF)


Numer Projektu: 013

Street Workout park parkour

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: OBROŃCÓW POKOJU


Szacunkowy koszt projektu: 180 000.00Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: POZYTYWNA

Zobacz pełny opis projektu (PDF)


Numer Projektu: 014

Otwarta Akademia Wspinania

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: WÓJTOWA WIEŚ
Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: NEGATYWNA

Naruszony jest warunek ogólnodostępności obiektu - zaproponowany obiekt wymaga ochrony i nadzoru wykwalifikowanego personelu (instruktora). Najbliższy obiekt wspinaczkowy (ścianka dla dzieci) znajduje się w odległości 1,3 km od wnioskowanego terenu.

Zobacz pełny opis projektu (PDF)


Numer Projektu: 015

Zajęcia dla dzieci i nastolatków - radość ruchu od najmłodszych lat

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: TRYNEK


Szacunkowy koszt projektu: 45 400.00Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: POZYTYWNA

Zobacz pełny opis projektu (PDF)


Numer Projektu: 016

Planuję zdrowe życie - aktywizacja seniorów

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: KOPERNIKA


Szacunkowy koszt projektu: 30 200.00Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: POZYTYWNA

Zobacz pełny opis projektu (PDF)


Numer Projektu: 017

Wymiana istniejących tablic informacyjnych - tablic ogłoszeń, zlokalizowanych na przystanku komunikacji miejskiej Bojków Piekarnia i Bojków Górny

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: BOJKÓW


Szacunkowy koszt projektu: 9 000.00Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: POZYTYWNA

Zobacz pełny opis projektu (PDF)


Numer Projektu: 018

Ulepszenie drogi dla rowerów przy akademikach

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: POLITECHNIKA


Szacunkowy koszt projektu: 239 000.00Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: POZYTYWNA

Zobacz pełny opis projektu (PDF)

Zobacz treść odwołania (PDF)

Zobacz odpowiedź na odwołanie (PDF)


Numer Projektu: 019

Budowa placu zabaw przy stacji kolejki wąskotorowej

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: TRYNEK
Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: NEGATYWNA

Wskazana działka jest własnością Skarbu Państwa. Ponadto w odległości ok. 100 metrów od przedmiotowej działki, zlokalizowany jest ogólnodostępny plac zabaw przy ul.Pszczyńskiej 112.

Zobacz pełny opis projektu (PDF)


Numer Projektu: 020

"Projekt Teraz ja!" Program rozwoju osobistego dla kobiet z niską samooceną

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: WOJSKA POLSKIEGO


Szacunkowy koszt projektu: 24 000.00Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: POZYTYWNA

Zobacz pełny opis projektu (PDF)