DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400147621

Lista wszystkich projektów zgłoszony do GBO 2024.

W celu zapoznania się z projektami skierowanymi do realizacji należy użyć filtra: "Skierowano do realizacji".

Numer Projektu: 001

#RoweroweGliwice: Pasy rowerowe na ul. Tarnogórskiej – bezpieczny dojazd rowerem do centrum!

Typ Projektu: OGÓLNOMIEJSKI


Szacunkowy koszt projektu: 107 000.00


Krótki opis projektu: Wyznaczenie pasów rowerowych na ul. Tarnogórskiej od Radiostacji do ul. Kolberga.


Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: NEGATYWNA

Ulica Tarnogórka jest drogą o bardzo dużym natężeniu ruchu (dojazd do centrum pojazdów od strony drogi krajowej nr 78). Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników w ciągu ul. Tarnogórskiej jedynym właściwym rozwiązaniem dla ruchu rowerów jest budowa wydzielonej drogi rowerowej. Ponadto na części przedmiotowego odcinka wprowadzenie omawianego rozwiązania wiązałoby się z likwidacją istniejących miejsc postojowych.

Zobacz pełny opis projektu (PDF)

Zobacz treść odwołania (PDF)

Zobacz odpowiedź na odwołanie (PDF)


Skierowano do realizacji: NIE

Numer Projektu: 002

#RoweroweGliwice: Nowa droga rowerowa na ul. Jana Śliwki

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: SZOBISZOWICE


Szacunkowy koszt projektu: 767 000.00


Krótki opis projektu: Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Śliwki od ul. Dubois do ul. Kowalskiej.


Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: NEGATYWNA

Utworzenie na wskazanym odcinku ul. Jana Śliwki drogi rowerowej wymaga sporządzenia i przygotowania dokumentacji projektowej z przeprowadzonymi wywiadami branżowymi związanymi ze stanem technicznym istniejących sieci w pasie drogowymi oraz skosztorysowania zadania na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej. Dodatkowo wycena zadania ( 767 000,00 zł) przekracza kwotę przyznaną dzielnicy Szobiszowice na realizację zadań (469 000,00 zł).

Zobacz pełny opis projektu (PDF)


Skierowano do realizacji: NIE

Numer Projektu: 003

#RoweroweGliwice: droga dla rowerów przy ul. Knurowskiej

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: BOJKÓW


Szacunkowy koszt projektu: 286 750.00


Krótki opis projektu: Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Knurowskiej pomiędzy ul. Łąkową, a ul. Chmielną.


Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: NEGATYWNA

Wycena zadania (286 750,00 zł) przekracza kwotę przyznaną dzielnicy Bojków (225 000,00 zł) w ramach GBO 2024.

Zobacz pełny opis projektu (PDF)

Zobacz treść odwołania (PDF)

Zobacz odpowiedź na odwołanie (PDF)


Skierowano do realizacji: NIE

Numer Projektu: 004

#RoweroweGliwice: powszechny kontraruch rowerowy

Typ Projektu: OGÓLNOMIEJSKI


Szacunkowy koszt projektu:


Krótki opis projektu: Wprowadzenie kontraruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych w Gliwicach.


Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: NEGATYWNA

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach realizuje plan stopniowego wprowadzanie kontraruchu rowerów na terenie miasta i jest przeciwny wdrożeniu powszechnego kontraruchu bez szczegółowej analizy pod względem bezpieczeństwa każdego rozwiązania indywidualnie. Wymaga to czasu i konsultacji m.in. z radami poszczególnych dzielnic. Ponadto na części dróg wprowadzenie kontraruchu mogłoby wiązać się z likwidacją istniejących miejsc postojowych. Z uwagi na treść wniosku głosujący nie mieliby świadomości, że mogą przyczynić się do usunięcia miejsc postojowych. Powyższe może zostać odebrane negatywnie i wywołać protesty mieszkańców.

Zobacz pełny opis projektu (PDF)

Zobacz treść odwołania (PDF)

Zobacz odpowiedź na odwołanie (PDF)


Skierowano do realizacji: NIE

Numer Projektu: 005

Miasteczko ruchu drogowego dla dzieci

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: SOŚNICA


Szacunkowy koszt projektu: 480 000.00


Krótki opis projektu: Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Wielickiej.


Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: POZYTYWNA

Zobacz pełny opis projektu (PDF)


Skierowano do realizacji: NIE

Numer Projektu: 006

#RoweroweGliwice: Nowa droga rowerowa na ul. Andersa

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: WOJSKA POLSKIEGO


Szacunkowy koszt projektu:


Krótki opis projektu: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Andersa od ul. Czwartaków do ul. Emilii Plater.


Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: NEGATYWNA

Nie ma możliwości realizacji propozycji w istniejącym pasie drogowym z uwagi na lokalizację przystanku autobusowego i brak możliwości ominięcia go w ramach działek miejskich. Konieczne jest pozyskanie gruntów, opracowanie dokumentacji projektowej i pozyskanie stosownych zezwoleń (zadanie wieloletnie).

Zobacz pełny opis projektu (PDF)


Skierowano do realizacji: NIE

Numer Projektu: 007

Remont nawierzchni drogi

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: STARE GLIWICE


Szacunkowy koszt projektu: 280 000.00


Krótki opis projektu: Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi dojazdowej do ul. Kozielskiej.


Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: POZYTYWNA

Zobacz pełny opis projektu (PDF)


Skierowano do realizacji: TAK

Realizator: Zarząd Dróg Miejskich

Numer Projektu: 008

Rozbudowa drogi, parkingu oraz strefy "kiss&ride" przy zespole szkół

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: SZOBISZOWICE


Szacunkowy koszt projektu: 690 000.00


Krótki opis projektu: Budowa parkingu i strefy "kiss&ride" na ul. Floriańskiej.


Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: NEGATYWNA

Zadanie wymaga pozyskania gruntów nie będących własnością Miasta Gliwice. Przekłada się to na konieczność przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Tym samym realizacja zadania w ciągu jednego roku budżetowego jest niemożliwa. Dodatkowo wycena zadania (690 000,00 zł) przekracza kwotę przyznaną dzielnicy Szobiszowice (469 000,00 zł) na realizację projektów w ramach GBO 2024.

Zobacz pełny opis projektu (PDF)


Skierowano do realizacji: NIE

Numer Projektu: 009

Modernizacja skrzyżowania

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: SZOBISZOWICE


Szacunkowy koszt projektu: 387 700.00


Krótki opis projektu: Budowa wyniesionego skrzyżowania ul. Uszczyka z ul. Dworską.


Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: POZYTYWNA

Zobacz pełny opis projektu (PDF)


Skierowano do realizacji: NIE

Numer Projektu: 010

Miejsca parkingowe przy ul. Przedwiośnie

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: SOŚNICA


Szacunkowy koszt projektu: 386 000.00


Krótki opis projektu: Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przedwiośnie na wysokości terenów po nieckach basenowych.


Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: POZYTYWNA

Zobacz pełny opis projektu (PDF)


Skierowano do realizacji: NIE

Numer Projektu: 011

Rosarium na skwerze obok ZSP nr 4

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: OBROŃCÓW POKOJU


Szacunkowy koszt projektu: 10 000.00


Krótki opis projektu: Nasadzenie 44 krzewów różnych odmian róży na skwerze pomiędzy budynkami SP nr 39 i PM nr 28.


Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: POZYTYWNA

Zobacz pełny opis projektu (PDF)


Skierowano do realizacji: NIE

Numer Projektu: 012

Boisko do koszykówki

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: WILCZE GARDŁO


Szacunkowy koszt projektu: 220 000.00


Krótki opis projektu: Budowa betonowego boiska do koszykówki.


Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: NEGATYWNA

W odległości około 80 m, na terenie szkoły, w roku 2022 zostało wybudowane boisko do koszykówki. Budowanie kolejnego boiska w tak niewielkiej odległości od istniejącej infrastruktury jest bezzasadne.

Zobacz pełny opis projektu (PDF)

Zobacz treść odwołania (PDF)

Zobacz odpowiedź na odwołanie (PDF)


Skierowano do realizacji: NIE

Numer Projektu: 013

#RoweroweGliwice: remont drogi dla rowerów wzdłuż ul. Przemyskiej

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: BRZEZINKA


Szacunkowy koszt projektu: 1 028 000.00


Krótki opis projektu: Remont nawierzchni drogi dla rowerów wzdłuż ul. Przemyskiej.


Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: NEGATYWNA

Wycena zadania (1 028 000,00 zł) przekracza kwotę przyznaną dzielnicy Brzezinka (214 000,00 zł) na realizację projektów w ramach GBO 2024.

Zobacz pełny opis projektu (PDF)


Skierowano do realizacji: NIE

Numer Projektu: 014

#RoweroweGliwice: Droga dla rowerów od ronda Brzezinka do osiedla

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: BRZEZINKA


Szacunkowy koszt projektu: 462 000.00


Krótki opis projektu: Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Kozielskiej od Ronda Brzezinka do ul. Łódzkiej.


Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: NEGATYWNA

Wycena zadania (462 000,00 zł) przekracza kwotę przyznaną dzielnicy Brzezinka (214 000,00 zł) na realizację zadań w ramach GBO 2024. Dodatkowo realizacja zadania wymagać będzie wycinki drzew. Średni czas pozyskania zezwolenia wydawanego przez Marszałka Województwa Śląskiego to ok. 12 miesięcy.

Zobacz pełny opis projektu (PDF)


Skierowano do realizacji: NIE

Numer Projektu: 015

Wybieg dla psów

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: SOŚNICA


Szacunkowy koszt projektu: 210 000.00


Krótki opis projektu: Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów przy ul. Wielickiej.


Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: POZYTYWNA

Zobacz pełny opis projektu (PDF)


Skierowano do realizacji: NIE

Numer Projektu: 016

Sikornik przyjazny pieszym

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: SIKORNIK


Szacunkowy koszt projektu: 1 245 820.00


Krótki opis projektu: Budowa chodników na dzielnicy Sikornik.


Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: NEGATYWNA

Wycena zadania (1 245 820,00 zł) przekracza kwotę przyznaną dzielnicy Sikornik (476 000,00 zł) na realizację projektów w ramach GBO 2024. Dodatkowo odnosząc się do pomysłu wyznaczenia przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Czapli przy skrzyżowaniu z ulicą Czajki informuje się, iż podczas zmiany docelowej organizacji ruchu, która nastąpiła kilka lat temu, zostało wyznaczone przejście dla pieszych przy ww. skrzyżowaniu od strony ulicy Żurawiej. Powyższe było podyktowane tym, iż jego wyznaczenie po drugiej stronie ulicy Czajki mogłoby powodować niebezpieczne sytuacje drogowe z udziałem pieszych z uwagi na ograniczoną widoczność, którą powodowałyby oczekujące autobusy w zatoce autobusowej oraz istniejący słup oświetlenia ulicznego, gdyż przejście byłoby wyznaczone bezpośrednio za ww. zatoką dla autobusów w rejonie istniejącej latarni oświetlenia ulicznego. Wobec powyższego, negatywnie opiniuje się wyznaczenie wnioskowanego przejścia poprzez ulicę Czapli we wskazanej lokalizacji tj. przy skrzyżowaniu z ulicą Czajki. Z kolei chodnik wraz z obniżonym krawężnikiem przy ulicy Czajki w rejonie targowiska pełni funkcję przejścia sugerowanego. Wobec powyższego nie ma uzasadnienia, aby wdrożyć w podanej lokalizacji ulicy Czajki oznakowane przejścia dla pieszych.

Zobacz pełny opis projektu (PDF)

Zobacz treść odwołania (PDF)

Zobacz odpowiedź na odwołanie (PDF)


Skierowano do realizacji: NIE

Numer Projektu: 017

#RoweroweGliwice: Remont drogi rowerowej na ul. Portowej

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: ŁABĘDY


Szacunkowy koszt projektu: 783 000.00


Krótki opis projektu: Przebudowa odcinka szutrowego drogi rowerowej wzdłuż ul. Portowej.


Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: NEGATYWNA

Wycena zadania (783 000,00 zł) przekracza kwotę przyznaną dzielnicy Łabędy (536 000,00 zł) na realizację projektów w ramach GBO 2024. Jednocześnie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji opracowuje obecnie dokumentację projektową dotyczącą wymiany sieci wodociągowej w ul. Portowej. Zasadne jest, aby nowa nawierzchnia drogi rowerowej powstała po zakończeniu prac sieciowych, w celu uniknięcia jej zniszczenia.

Zobacz pełny opis projektu (PDF)


Skierowano do realizacji: NIE

Numer Projektu: 018

Parking przy Skwerze 700-lecia

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: LIGOTA ZABRSKA


Szacunkowy koszt projektu: 314 000.00


Krótki opis projektu: Budowa parkingu samochodowego przy skwerze 700-lecia.


Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: NEGATYWNA

Wycena zadania (314 000,00 zł) przekracza kwotę przyznaną dzielnicy Ligota Zabrska (199 000,00 zł) na realizację zadań w ramach GBO 2024.

Zobacz pełny opis projektu (PDF)


Skierowano do realizacji: NIE

Numer Projektu: 019

#RoweroweGliwice: Pasy rowerowe na ul. Kościuszki – bezpieczny dojazd rowerem do Śródmieścia!

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: ŚRÓDMIEŚCIE


Szacunkowy koszt projektu: 80 000.00


Krótki opis projektu: Wyznaczenie pasów ruchu dla rowerów na ul. Kościuszki, od skrzyżowania z ul. Nowy Świat do ul. Daszyńskiego.


Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: NEGATYWNA

Ulica Kościuszki jest drogą powiatową o bardzo dużym natężeniu ruchu (droga jest zlokalizowana w centrum miasta). Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników w ciągu ul. Kościuszki jedynym właściwym rozwiązaniem dla ruchu rowerów jest budowa wydzielonej drogi rowerowej. Ponadto propozycja koliduje z przygotowanym do realizacji w 2023 r. przez ZDM w Gliwicach planie polegającym na wyznaczeniu przystanków autobusowych w ciągu ul. Kościuszki.

Zobacz pełny opis projektu (PDF)

Zobacz treść odwołania (PDF)

Zobacz odpowiedź na odwołanie (PDF)


Skierowano do realizacji: NIE

Numer Projektu: 020

Zakup nowych zbiorów dla Filii nr 24 MBP

Typ Projektu: DZIELNICOWY

Dzielnica: OSTROPA


Szacunkowy koszt projektu: 20 000.00


Krótki opis projektu: Zakup nowości książkowych, gier planszowych oraz zdalnego dostępu do platformy LEGIMI dla czytelników Filii nr 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach.


Ocena formalna projektu: POZYTYWNA

Ocena merytoryczna projektu: POZYTYWNA

Zobacz pełny opis projektu (PDF)


Skierowano do realizacji: TAK

Realizator: Wydział Kultury i Sportu