DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011829

ZaczynaMY!

Platforma decydujmyMY razem - to narzędzie, które umożliwia mieszkańcom komunikowanie potrzeb, podejmowanie inicjatyw i wyrażanie swoich opinii w sprawach dzielnic oraz całego miasta. Przez cały rok pracujmy nad kolejnymi elementami platformy i sukcesywnie je uruchamiamy.

DecydujMY razem!

Co nowego?

Aktualności

plik foto id: 1400011979

Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi

Konsultacje Społeczne

Na rok 2024!

Zapraszamy Państwa do zgłaszania propozycji zapisów lub uwag do zaproponowanego Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024.

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Konsultacje Społeczne

Zapraszamy do zgłaszania uwag!

Od dzisiaj do 10 lipca na platformie trają Konsultacje Społeczne: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon składowiska odpadów oraz w rejonie lotniska - etap I.

Zapraszamy do zgłaszania uwag!

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Protokół konsultacji

Konsultacje Społeczne

Rozszerzenia Strefy Ograniczonej Dostępności w Gliwicach

W archiwum konsultacji społecznych jest już dostepny protokół z konsultacji dotyczących strefy ograniczonej dostępności w Gliwicach.

Czytaj więcej...

Zobacz wszystkie aktualności