DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicka Inicjatywa Lokalna

plik foto id: 1400012314

AKTUALNOŚCI

2022-02-04

plik foto id: 1400011979

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Gliwicka Inicjatywa lokalna

Składanie wniosków do realizacji w 2023

Wnioski złożone do 19 sierpnia 2022 r. będą sukcesywnie oceniane, a zadania wybrane do realizacji zostaną wprowadzone do projektu budżetu miasta na rok 2023. 

 

Wnioski złożone po 19 sierpnia 2022 r. będą oceniane niezwłocznie po ich złożeniu, jednak trafią na listę zadań, spośród których dopiero w kolejnym roku będą wybierane zadania do realizacji w 2024 roku.

Składając wniosek warto skorzystać z pomocniczego formularza wniosku, który stanowi załącznik do zarządzenia Nr PM – 5400/2022 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej 2023.

  • Pomocniczy formularz wniosku (tutaj)

Sugeruje się następujące miejsca składania wniosków:

  1. pisemnie w siedzibie Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1 w godzinach urzędowania lub listownie na powyżej wskazany adres Centrum; o dacie złożenia wniosku decyduje data jego doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby Centrum;
  2. pisemnie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 –  w Biurze Obsługi Interesantów oraz w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania,
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Centrum: gods@gods.gliwice.eu,
  4. za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrzynki Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP; wniosek należy złożyć poprzez wybranie usługi „pismo ogólne”, dodając wypełniony wniosek.