DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicka Inicjatywa Lokalna

plik foto id: 1400012314

Wykaz projektów

plik foto id: 1400012327

Wykaz Wniosków Wskazanych do realizacji w 2022 roku:

Zestawienie wniosków, które otrzymały ocenę negatywną lub zostały wycofane przez wnioskodawców:

Na wsparcie zadań wybranych do realizacji w 2023 roku zaplanowano łącznie 5 558 480 zł ( w 7 pulach na realizację zadań w zakresach określonych w art. 19 b ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, oraz 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). W ramach tej kwoty 3 015 480 zł planuje się na realizację zadań wieloletnich wybranych do realizacji w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej 2022.

  • Rejestr złożonych wniosków jest dostępny w zakładce Rejestry Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach. (link do rejestru).