DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicka Inicjatywa Lokalna

plik foto id: 1400012314

Przykłady realizacji zadań.

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Emilii Plater

Doposażenie istniejącego placu zabaw o urządzenie multifunkcyjne.

Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Biegusa w Gliwicach

Rozbudowa placu zabaw poprzez montaż urządzeń edukacyjnych, realizowana przy udziale Spółdzielni.

Odkryj śródmieście na nowo

Organizacja gry miejskiej dla dzieci, której celem było promowanie wybranych miejsc dzielnicy Śródmieście oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu ekologii, edukacji zdrowotnej oraz zasad bezpieczeństwa rowerzysty i pieszego. Podczas spaceru po śródmieściu uczestnicy zmierzyli się z zadaniami z zakresu ekologii, bezpieczeństwa na ulicach czy wiedzy o Gliwicach. Mieli także okazję przetestować swoją spostrzegawczość i sprawność fizyczną oraz wykazać się wiedzą o roślinach.  Nie zabrakło także innych atrakcji – uczniowie mogli własnoręcznie odbić grafiki na płóciennych torbach, skorzystać z mobilnego planetarium, postrzelać z laserów na strzelnicy czy spróbować swoich sił w teqballu. 

Zagospodarowanie podwórka - sąsiedzki parking rowerowy

Zagospodarowanie podwórka poprzez wycięcie dzikich zarośli, wyrównanie terenu i montaż wiaty rowerowej wraz ze stojakiem oraz przeprowadzenie nasadzeń w dzielnicy Szobiszowice.

Społeczna akcja selektywnej zbiórki odpadów zalegających na terenie Ligoty Zabrskiej

Cykl jednodniowych społecznych akcji sprzątania głównych szlaków spacerowych Ligoty Zabrskiej.

Przestrzenna galeria sztuki

Utworzenie mobilnej galerii sztuki w postaci zewnętrznych stojaków wystawowych i organizacja wystawy plenerowej.

Siłownia zewnętrzna

 Siłownia zewnętrzna przy ul. Toszeckiej 86-96 z zamontowanymi trzema podwójnymi stanowiskami do ćwiczeń.

Wybieg dla psów

Przy ulicy Orląt Śląskich i Sztabu Powstańczego utworzono wybieg dla psów.  Na ogrodzonym, zielonym terenie znajduje się ławeczka oraz kosz na psie odchody. Przy wejściu na teren obiektu znajdziemy ważną informację z prośbą o utrzymanie czystości i konieczności posprzątania po swoim piesku. 

Aktualności - Gliwicka Inicjatywa Lokalna

plik foto id: 1400011979

Gliwicka Inicjatywa Lokalna 2024

Gliwicka Inicjatywa lokalna

Wyniki 2024

Do 18 sierpnia br. mieszkańcy mieli możliwość złożenia wniosku o realizację inicjatywy lokalnej w 2024 roku. Wpłynęło 31 propozycji.

Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale nr XXIII/457/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. Wnioskom przyznawano ocenę wyrażoną w punktach.  

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

wnioski do 18 sierpnia

Gliwicka Inicjatywa lokalna

maMY inicjatywę

Na wsparcie realizacji zadań w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej 2024 prezydent Gliwic przewidział łącznie 818 350 zł. Szansę na zakwalifikowanie do realizacji w przyszłym roku (i w kolejnych latach dla zadań wieloletnich) mają wnioski zgłoszone przez mieszkańców do 18 sierpnia. Katalog możliwych przedsięwzięć jest szeroki: inwestycje, warsztaty, imprezy, akcje społeczne, spotkania… MaMY inicjatywę!

 

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Kolejne realizacje w ramach GIL

Gliwicka Inicjatywa lokalna

Siłownia i wybieg dla psów

Siłownia zewnętrza i wybieg dla psów. To dwa obiekty, które zostały oddane mieszkańcom.

Czytaj więcej...

Zobacz wszystkie aktualności