DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicka Inicjatywa Lokalna

plik foto id: 1400012314

Przykłady realizacji zadań.

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Emilii Plater

Doposażenie istniejącego placu zabaw o urządzenie multifunkcyjne.

Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Biegusa w Gliwicach

Rozbudowa placu zabaw poprzez montaż urządzeń edukacyjnych, realizowana przy udziale Spółdzielni.

Odkryj śródmieście na nowo

Organizacja gry miejskiej dla dzieci, której celem było promowanie wybranych miejsc dzielnicy Śródmieście oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu ekologii, edukacji zdrowotnej oraz zasad bezpieczeństwa rowerzysty i pieszego.

Zagospodarowanie podwórka - sąsiedzki parking rowerowy

Zagospodarowanie podwórka poprzez wycięcie dzikich zarośli, wyrównanie terenu i montaż wiaty rowerowej wraz ze stojakiem oraz przeprowadzenie nasadzeń.

Społeczna akcja selektywnej zbiórki odpadów zalegających na terenie Ligoty Zabrskiej

Cykl jednodniowych społecznych akcji sprzątania głównych szlaków spacerowych Ligoty Zabrskiej.

Przestrzenna galeria sztuki

Utworzenie mobilnej galerii sztuki w postaci zewnętrznych stojaków wystawowych i organizacja wystawy plenerowej.

Aktualności - Gliwicka Inicjatywa Lokalna

plik foto id: 1400011979

Wyniki oceny wniosków 2023

Gliwicka Inicjatywa lokalna

Zakończyła się ocena wniosków zgłoszonych do realizacji w roku 2023 w ramach procedury Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.

Ponownie mieszkańcy okazali się bardzo aktywni i pomysłowi. Do 19 sierpnia złożono w sumie 31 wniosków (był to termin graniczny, który umożliwiał wpisanie zadania na listę do realizacji w 2023 r.).

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Dzień Otwartych Konsultacji

Gliwicka Inicjatywa lokalna

Skonsultuj swój wniosek

Masz inicjatywę? Chcesz coś zmienić w swoim otoczeniu? Chcesz działać, ale za bardzo nie wiesz jak przygotować wniosek do Inicjatywy Lokalnej.

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Wnioski do GiL

Gliwicka Inicjatywa lokalna

Składanie wniosków do 19 sierpnia

Do 19 sierpnia można składać wnioski o realizację Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej w 2023 roku.

Czytaj więcej...

Zobacz wszystkie aktualności