DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicka Inicjatywa Lokalna

plik foto id: 1400012314

AKTUALNOŚCI

2022-11-14

plik foto id: 1400011979

Wyniki oceny wniosków 2023

Gliwicka Inicjatywa lokalna

Zakończyła się ocena wniosków zgłoszonych do realizacji w roku 2023 w ramach procedury Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.

Ponownie mieszkańcy okazali się bardzo aktywni i pomysłowi. Do 19 sierpnia złożono w sumie 31 wniosków (był to termin graniczny, który umożliwiał wpisanie zadania na listę do realizacji w 2023 r.).

Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie przez pracowników Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych. Z zadań, które pozytywnie przeszły weryfikację, do realizacji skierowane zostały te, które uzyskały kolejno najwyższą liczbę punktów i zmieściły się w puli środków zaplanowanych na realizację zadań w danym zakresie. W efekcie w przyszłym roku miasto wspólnie z wnioskodawcami będzie realizować 10 inicjatyw. 2 inicjatywy, mimo że otrzymały ocenę pozytywną, nie zmieściły się w puli środków. Wkład miasta w realizację zaplanowanych inicjatyw wynosi 1 010 374,15 zł.

Jakie zadania zaproponowali mieszkańcy? W tym roku zgłoszono sporo propozycji dotyczących realizacji warsztatów, zadań sportowych  i kulturalnych. Są to np. treningi koszykówki dla młodzieży czy zorganizowanie „Społecznego Saloniku Kultury” w Sośnicy. Wśród zadań inwestycycjnych pojawiły się m.in.: modernizacja placu zabaw, montaż zbiorników celem gromadzenia deszczówki czy też rozbudowa obiektu sportowego.


Poniżej znajduje się wykaz wniosków wskazanych do realizacji, wykaz wniosków pozytywnie ocenionych, ale nie mieszczących się w puli zaplanowanej na realizację zadań z danej puli tematycznej, oraz zestawienie wniosków, które otrzymały ocenę negatywną lub zostały wycofane przez wnioskodawców.

Wykaz wniosków skierowanych do realizacji
Wykaz wniosków ocenionych pozytywnie, ale niemieszczących się w puli
Wykaz wniosków ocenionych negatywnie, bądź wycofanych