DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicka Inicjatywa Lokalna

plik foto id: 1400012314

AKTUALNOŚCI

2023-11-15

plik foto id: 1400011979

Gliwicka Inicjatywa Lokalna 2024

Gliwicka Inicjatywa lokalna

Wyniki 2024

Do 18 sierpnia br. mieszkańcy mieli możliwość złożenia wniosku o realizację inicjatywy lokalnej w 2024 roku. Wpłynęło 31 propozycji.

Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale nr XXIII/457/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. Wnioskom przyznawano ocenę wyrażoną w punktach.  

Z zadań zweryfikowanych pozytywnie Prezydent Miasta wskazał do realizacji te, które uzyskały kolejno najwyższą liczbę punktów i zmieściły się w puli środków zaplanowanych na realizację zadań w danym zakresie.

W efekcie w przyszłym roku miasto wspólnie z wnioskodawcami będzie realizować 16 inicjatyw. Będą to między innymi warsztaty kulturalne dla seniorów w Starych Gliwicach , gra miejska w Śródmieściu dla młodzieży, czy spotkania edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych z dzielnic Wójtowa Wieś i Śródmieście o tematyce historii i architektury Gliwic. Wśród zadań inwestycyjnych pojawiły się m.in.: budowa chodnika, rozbudowa placu zabaw, montaż zbiorników celem gromadzenia deszczówki, czy też rozbudowa obiektu sportowego. Wykaz wszystkich zadań, które będą realizowane, zamieszczono poniżej.

Wkład miasta w realizację zaplanowanych inicjatyw wynosi 622 819,02 zł.

Poniżej znajduje się wykaz wniosków wskazanych do realizacji, wykaz wniosków pozytywnie ocenionych, ale nie mieszczących się w puli zaplanowanej na realizację zadań z danej puli tematycznej, oraz zestawienie wniosków, które otrzymały ocenę negatywną lub zostały wycofane przez wnioskodawców.

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za przygotowanie wniosków.