DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Wypowiedz się

plik foto id: 1400012327

AKTUALNOŚCI

2022-07-19

plik foto id: 1400011979

Wypowiedz się na temat obiektów poprzemysłowych i techniki na terenie miasta Gliwice

Wypowiedz Się

Inwentaryzacja gliwickich obiektów postindustrialnych

Trwają prace nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, w ramach tych prac planowane jest wykonanie inwentaryzacji terenowej obiektów poprzemysłowych i techniki.

Chcąc aktywnie uczestniczyć w działaniach nad Studium, można wskazać na terenie miasta Gliwice propozycje cennych obiektów poprzemysłowych i techniki (np.:  powydobywczych, powojskowych i pokolejowych) do objęcia ochroną planistyczną. Wskazania mogą dotyczyć obiektów użytkowanych, nieużytkowanych lub takich, dla których zmieniona już została pierwotna funkcja przy zachowaniu dawnej formy. 

Formularz do składania propozycji znajduje się pod linkiem. Na propozycje czekamy do 4 września 2022r.