DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400147621

ZaczynaMY!

Platforma decydujmyMY razem - to narzędzie, które umożliwia mieszkańcom komunikowanie potrzeb, podejmowanie inicjatyw i wyrażanie swoich opinii w sprawach dzielnic oraz całego miasta. Przez cały rok pracujmy nad kolejnymi elementami platformy i sukcesywnie je uruchamiamy.

DecydujMY razem!

Aktualności

plik foto id: 1400011979

Program Współpracy Miasta Gliwice z NGO

Konsultacje Społeczne

na rok 2025

ZapraszaMY do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2025.

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Gliwicki Budżet Obywatelski 2025: mieszkańcy zgłosili aż 354 projekty

Gliwicki Budżet Obywatelski

Wyniki oceny wraz z uzasadnieniami

Gliwicki Budżet Obywatelski 2025: mieszkańcy zgłosili 354 projekty!

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Ankiety dotyczące podobszarów

Konsultacje Społeczne

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Zapraszamy do wypełeniania ankiet dotyczących oceny podobszarów.

Czytaj więcej...

Zobacz wszystkie aktualności