DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400147621

AKTUALNOŚCI

2024-01-23

plik foto id: 1400011979

Skwer czy estetyczna zabudowa? Zadecyduj!

Konsultacje Społeczne

Konsultacje społeczne od 24.01

Pusta działka u zbiegu ulic Zwycięstwa i Bohaterów Getta Warszawskiego ma zyskać wygląd godny swojej reprezentacyjnej lokalizacji.

Władze miasta proponują rozważyć dwie możliwości: może tam powstać ładny skwer lub estetyczny obiekt uzupełniający istniejącą zabudowę. Prezydent chce poznać opinie mieszkańców na ten temat, dlatego organizuje konsultacje społeczne. Zostaną przeprowadzone w terminie od 24 stycznia do 20 lutego.

Pusta działka znajduje się w ścisłym centrum Gliwic, przy ul. Zwycięstwa – głównym, historycznym miejskim trakcie, który przemierza codziennie wielu mieszkańców. W dodatku zlokalizowana jest naprzeciwko dworca kolejowego, niedaleko od nowego Centrum Przesiadkowego, i jest dla gości przyjeżdżających do miasta częścią „okna na Gliwice”. Na razie porasta ją trawa, a ściany przylegających do niej kamienic pokrywają komercyjne reklamy. To miejsce ma się zmienić i być zdecydowanie bardziej atrakcyjne. 

Konsultacje dotyczą przyszłej funkcji działki, a nie jej ostatecznego wyglądu po zagospodarowaniu. Na to przyjdzie czas na etapie prac koncepcyjnych.

Nadszedł dobry moment na takie zmiany i podejmowanie decyzji o przyszłości pustej działki. Niedawno zakończyła się ogromna miejska inwestycja, która zdecydowanie odmieniła jej otoczenie. Gruntownie przebudowany został układ drogowy po południowej stronie dworca kolejowego – wraz z placem dworcowym, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i fragmentem ul. Zwycięstwa. Zmienia się obraz całej okolicy, powstają nowe budynki, pojawia się też nowa zieleń, a chwili relaksu można poszukać na zmodernizowanym przez miasto pobliskim skwerze Europejskim. 

Konsultacje odbędą się w terminie od 24 stycznia do 20 lutego, a mogą w nich uczestniczyć mieszkańcy Gliwic.

Ankieta będzie zawierała pytanie o treści:

Po zakończeniu prac nad przebudową centrum miasta (plac przed Dworcem, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, fragment ul. Zwycięstwa) należy rozstrzygnąć przyszłe zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Zwycięstwa i Bohaterów Getta Warszawskiego. 

Czy Pani/Pana zdaniem obszar pomiędzy ul. Zwycięstwa 56 a Bohaterów Getta Warszawskiego 5 powinien:

  • zostać zabudowany budynkiem uzupełniającym pierzeję zabudowy między ul. Zwycięstwa i Bohaterów Getta Warszawskiego z zachowaniem ogólnodostępnego dziedzińca

  • pozostać niezabudowany, a w tym miejscu powinien powstać skwer z zielenią oraz elementami małej architektury

Ankieta będzie dostępna:

  1. w Bibliotece Centralnej przy ul. Kościuszki 17, Biblioforum przy ul. Lipowej 1 oraz w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej (adresy i godziny pracy dostępne na stronie https://biblioteka.gliwice.pl/filie/),
  2. w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych w jego następujących lokalizacjach: przy ul. Zwycięstwa 1, przy ul. Studziennej 6 oraz przy ul. Jagiellońskiej 21, w godzinach ich funkcjonowania,
  3. dla osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi samodzielne wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej – na stanowisku konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w holu głównym Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w godzinach funkcjonowania urzędu. (um)