DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Konsultacje Społeczne

plik foto id: 1400012293

Konsultacje społeczne dotyczące przyszłego zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Zwycięstwa i Bohaterów Getta Warszawskiego.

Przedmiot: Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Zwycięstwa i Bohaterów Getta Warszawskiego

Cel konsultacji: zebranie opinii mieszkańców Gliwic na temat przyszłego zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Zwycięstwa i Bohaterów Getta Warszawskiego

Interesariusze / Adresaci: mieszkańcy miasta

W jakim terminie trwają konsultacje?
Konsultacje trwają od 24.01.2024 r. do 20.02.2024 r.

Dane do kontaktu w przypadku dodatkowych pytań:

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej, e-mail: kom@um.gliwice.pl, tel. 32 239-12-89

Dodatkowe materiały dostępne na stronie>>

W celu zgłaszania opinii prosimy wypełnić poniższy formularz: