DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Konsultacje Społeczne

plik foto id: 1400012293

Lista trwających konsultacji społecznych

plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie oczyszczalni ścieków przy ulicach Edisona i Portowej.

Czas trwania konsultacji:
od 2024-04-19 00:01:00 do 2024-05-24 23:59:00

plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Ankieta – podobszar Sośnica / REWITALIZACJA

Czas trwania konsultacji:
od 2024-04-05 09:40:00 do 2024-04-27 23:59:00

plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Ankieta – podobszar Zatorze/ REWITALIZACJA

Czas trwania konsultacji:
od 2024-04-05 09:40:00 do 2024-04-27 23:59:00

plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Ankieta – podobszar Szobiszowice/ REWITALIZACJA

Czas trwania konsultacji:
od 2024-04-05 09:40:00 do 2024-04-27 23:59:00

plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Ankieta – podobszar Śródmieście/ REWITALIZACJA

Czas trwania konsultacji:
od 2024-04-05 09:40:00 do 2024-04-27 23:59:00

plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Ankieta – podobszar Sikornik/ REWITALIZACJA

Czas trwania konsultacji:
od 2024-04-05 09:40:00 do 2024-04-27 23:59:00

plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Ankieta – podobszar Łabędy/ REWITALIZACJA

Czas trwania konsultacji:
od 2024-04-05 09:40:00 do 2024-04-27 23:59:00

plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Ankieta – podobszar Baildona/ REWITALIZACJA

Czas trwania konsultacji:
od 2024-04-05 09:40:00 do 2024-04-27 23:59:00

plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Żerniki położoną po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej – etap I

Czas trwania konsultacji:
od 2024-04-05 08:00:00 do 2024-05-10 23:59:00