DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Konsultacje Społeczne

plik foto id: 1400012293

Archiwum konsultacji społecznych

plik foto id: 1400031817

Poniżej przedstawiamy listę dotychczasowo przeprowadzonych procedur konsultacji społecznych przy pomocy gliwickiej platformy partycypacyjnej:

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu przyznawania nagród Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 • Konsultacje trwały od 9 czerwca 2022 r. do 23 czerwca 2022 r.
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach
 • Konsultacje trwały od 24 czerwca 2022 r. do 8 lipca 2022 r.
 • Protokół z przeprowadzonych konsultacji do pobrania pod linkiem>>
Zmiana fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice – Czechowice, ul. Rekreacyjna
 • Konsultacje trwały od 23 czerwca 2022 r. do 14 lipca 2022 r.
 • Protokół z konsultacji dostepny do pobrania>>
Strategii rozwoju miasta Gliwice do roku 2040, Gliwice 2040
 • Konsultacje trwały od 13 czerwca 2022 r. do 25 lipca 2022 r.
 • Raport z konsultacji jest dostępny do pobrania pod linkiem>>
Zmiana fragmentu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice”
 • Konsultacje trwały od 9 czerwca 2022 r. do 25 lipca 2022 r.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana – Etap I
 • Konsultacje trwały od 17 czerwca 2022 r. do 29 lipca 2022 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon składowiska odpadów
 • Konsultacje trwały od 28 lipca 2022 r. do 19 sierpnia 2022 r.
 • Protokół z konsultacji dostępny pod linkiem>>
Program Współpracy Miasta Gliwice
z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023
 • Konsultacje trwały od 24 maja 2022 r. do 9 września 2022 r.
 • Protokół z przeprowadzonych konsultacji jest dostępny do pobrania pod linkiem>>
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Chorzowskiej w rejonie dawnego Zameczku Leśnego
 • Konsultacje trwały od 5 sierpnia 2022 r. do 9 września 2022 r.
Zagospodarowanie ul. Zwycięstwa w Gliwicach
 • Konsultacje trwały od 1 września 2022 r. do 30 września 2022 r.
 • Protokół z konsultacji dostępny do pobrania>>
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana – Etap I – we fragmencie wskazanym na załączniku graficznym
 • Konsultacje trwały od 16 września 2022 r. do 21 października 2022 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część "dzielnicy Bojków" położoną pomiędzy ul. Bojkowską a autostradami A1 i A4 – etap I
 • Konsultacje trwały od 28 października 2022 r. do 5 grudnia 2022 r.
Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym na działce nr 1134/2, obręb Stare Miasto
 • Konsultacje trwały od 31 października 2022 r. do 8 grudnia 2022 r.
 • Protokół z konsultacji do pobrania pod linkiem>>
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Fredry, obejmującego Domek Ogrodnika.
 • Konsultacje trwały od 2 grudnia 2022 r. do 9 stycznia 2023 r.

 • Protokół z konsultacji pod linkiem>>
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Chorzowskiej w rejonie dawnego Zameczku Leśnego
 • Konsultacje trwały od 2 grudnia 2022 r. do 9 stycznia 2023 r.

 • Protokół z konsultacji do pobrania pod linkiem>>