DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Konsultacje Społeczne

plik foto id: 1400012293

Archiwum konsultacji społecznych

plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Ograniczenie ruchu na starówce

Czas trwania konsultacji:
od 2023-04-06 08:00:00 do 2023-04-20 23:59:00

Protokół z konsultacji do pobrania
Plik: pdf, wielkość: 2124.67 KB
plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym na działce nr 1134/2, obręb Stare Miasto

Czas trwania konsultacji:
od 2022-10-31 08:00:00 do 2022-12-08 23:55:00

Protokół z konsultacji do pobrania
Plik: pdf, wielkość: 61.90 KB
plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie statutów Centrum Kultury Victoria w Gliwicach oraz Teatru Miejskiego w Gliwicach

Czas trwania konsultacji:
od 2023-03-17 08:00:00 do 2023-03-31 23:55:00

Protokół z konsultacji do pobrania
Plik: pdf, wielkość: 64.93 KB
plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część "dzielnicy Bojków" położoną pomiędzy ul. Bojkowską a autostradami A1 i A4 – etap I

Czas trwania konsultacji:
od 2022-10-28 08:00:00 do 2022-12-05 23:55:00

plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana – Etap I – we fragmencie wskazanym na załączniku graficznym

Czas trwania konsultacji:
od 2022-09-16 23:55:00 do 2022-10-01 23:55:00

plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Zagospodarowanie ul. Zwycięstwa w Gliwicach

Czas trwania konsultacji:
od 2022-09-01 23:55:00 do 2022-09-30 23:55:00

Protokół z konsultacji do pobrania
Plik: pdf, wielkość: 137.14 KB
plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Chorzowskiej w rejonie dawnego Zameczku Leśnego

Czas trwania konsultacji:
od 2022-08-05 23:55:00 do 2022-09-09 23:55:00

plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023

Czas trwania konsultacji:
od 2022-05-24 08:00:00 do 2022-09-09 23:55:00

Protokół z konsultacji do pobrania
Plik: pdf, wielkość: 189.98 KB
plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon składowiska odpadów

Czas trwania konsultacji:
od 2022-07-28 23:55:00 do 2022-08-19 23:55:00

Protokół z konsultacji do pobrania
Plik: pdf, wielkość: 78.69 KB
plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana – Etap I

Czas trwania konsultacji:
od 2022-06-17 08:00:00 do 2022-07-29 23:55:00

plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Zmiana fragmentu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice”

Czas trwania konsultacji:
od 2022-06-09 08:00:00 do 2022-07-25 23:55:00

plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Strategii rozwoju miasta Gliwice do roku 2040, Gliwice 2040

Czas trwania konsultacji:
od 2022-06-13 08:55:00 do 2022-07-25 23:55:00

Protokół z konsultacji do pobrania
Plik: pdf, wielkość: 470.50 KB
plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Zmiana fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice – Czechowice, ul. Rekreacyjna

Czas trwania konsultacji:
od 2022-06-24 08:00:00 do 2022-07-14 23:55:00

Protokół z konsultacji do pobrania
Plik: pdf, wielkość: 441.24 KB
plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach

Czas trwania konsultacji:
od 2022-06-24 08:15:00 do 2022-07-08 23:55:00

Protokół z konsultacji do pobrania
Plik: pdf, wielkość: 69.44 KB
plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu przyznawania nagród Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Czas trwania konsultacji:
od 2022-06-09 08:10:00 do 2022-06-23 23:10:00

plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część "dzielnicy Bojków" położoną pomiędzy ul. Bojkowską a autostradami A1 i A4 – etap I

Czas trwania konsultacji:
od 2022-10-28 00:00:00 do 2022-12-06 00:00:00

plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym na działce nr 1134/2, obręb Stare Miasto

Czas trwania konsultacji:
od 2022-10-31 00:00:00 do 2022-12-09 00:00:00

Protokół z konsultacji do pobrania
Plik: pdf, wielkość: 61.90 KB
plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Fredry, obejmującego Domek Ogrodnika.

Czas trwania konsultacji:
od 2022-12-02 00:00:00 do 2023-01-10 00:00:00

Protokół z konsultacji do pobrania
Plik: pdf, wielkość: 106.41 KB
plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Chorzowskiej w rejonie dawnego Zameczku Leśnego

Czas trwania konsultacji:
od 2022-12-02 00:00:00 do 2023-01-10 00:00:00

Protokół z konsultacji do pobrania
Plik: pdf, wielkość: 127.90 KB
plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Stare Miasto - ul. Nasyp w Gliwicach,

Czas trwania konsultacji:
od 2022-10-31 00:00:00 do 2022-12-09 00:00:00

Protokół z konsultacji do pobrania
Plik: pdf, wielkość: 61.90 KB