DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Konsultacje Społeczne

plik foto id: 1400012293

Archiwum konsultacji społecznych

plik foto id: 1400031817

Poniżej przedstawiamy listę dotychczasowo przeprowadzonych procedur konsultacji społecznych przy pomocy gliwickiej platformy partycypacyjnej:

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu przyznawania nagród Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
  • Konsultacje trwały od 9 czerwca 2022 r. do 23 czerwca 2022 r.
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach
  • Konsultacje trwały od 24 czerwca 2022 r. do 8 lipca 2022 r.
Zmiana fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice – Czechowice, ul. Rekreacyjna
  • Konsultacje trwały od 23 czerwca 2022 r. do 14 lipca 2022 r.
Zmiana fragmentu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice”
  • Konsultacje trwały od 9 czerwca 2022 r. do 25 lipca 2022 r.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana – Etap I
  • Konsultacje trwały od 17 czerwca 2022 r. do 29 lipca 2022 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon składowiska odpadów
  • Konsultacje trwały od 28 lipca 2022 r. do 19 sierpnia 2022 r.
Program Współpracy Miasta Gliwice
z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023
  • Konsultacje trwały od 24 maja 2022 r. do 9 września 2022 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Chorzowskiej w rejonie dawnego Zameczku Leśnego
  • Konsultacje trwały od 5 sierpnia 2022 r. do 9 września 2022 r.