DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Konsultacje Społeczne

plik foto id: 1400012293

Archiwum konsultacji społecznych

plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Czas trwania konsultacji:
od 2023-11-08 15:00:00 do 2023-11-14 23:55:00

Protokół z konsultacji do pobrania
Plik: doc, wielkość: 46.50 KB
plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

>>Konsultacja społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Gliwice

Czas trwania konsultacji:
od 2023-11-06 08:00:00 do 2023-11-28 16:00:00

plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Żerniki położoną po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej – etap I

Czas trwania konsultacji:
od 2023-09-21 00:05:00 do 2023-11-13 23:55:00

plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Konsultacja społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Gliwice

Czas trwania konsultacji:
od 2023-08-25 08:00:00 do 2023-09-25 09:00:00

Protokół z konsultacji do pobrania
Plik: pdf, wielkość: 293.82 KB
plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Rewitalizacja - ankieta dla mieszkańców

Czas trwania konsultacji:
od 2023-06-20 08:01:32 do 2023-07-31 23:55:00

plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Rewitalizacja - ankieta dla przedsiębiorców

Czas trwania konsultacji:
od 2023-06-20 08:00:00 do 2023-07-31 23:55:00

plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Rewitalizacja - ankieta dla organizacji

Czas trwania konsultacji:
od 2023-06-20 08:00:00 do 2023-07-31 23:55:00

plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Ograniczenie ruchu na starówce

Czas trwania konsultacji:
od 2023-04-06 08:00:00 do 2023-04-20 23:59:00

Protokół z konsultacji do pobrania
Plik: pdf, wielkość: 2124.67 KB
plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym na działce nr 1134/2, obręb Stare Miasto

Czas trwania konsultacji:
od 2022-10-31 08:00:00 do 2022-12-08 23:55:00

Protokół z konsultacji do pobrania
Plik: pdf, wielkość: 61.90 KB
plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część "dzielnicy Bojków" położoną pomiędzy ul. Bojkowską a autostradami A1 i A4 – etap I

Czas trwania konsultacji:
od 2023-09-08 08:00:00 do 2023-10-20 23:55:00

Protokół z konsultacji do pobrania
Plik: docx, wielkość: 25.03 KB
plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie statutów Centrum Kultury Victoria w Gliwicach oraz Teatru Miejskiego w Gliwicach

Czas trwania konsultacji:
od 2023-03-17 08:00:00 do 2023-03-31 23:55:00

Protokół z konsultacji do pobrania
Plik: pdf, wielkość: 64.93 KB
plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część "dzielnicy Bojków" położoną pomiędzy ul. Bojkowską a autostradami A1 i A4 – etap I

Czas trwania konsultacji:
od 2023-05-10 10:00:00 do 2023-06-20 23:55:00

plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w dzielnicy Czechowice, w rejonie ul. Rekreacyjnej i ul. Toszeckiej

Czas trwania konsultacji:
od 2023-05-26 00:05:00 do 2023-06-16 23:55:00

plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon składowiska odpadów

Czas trwania konsultacji:
od 2023-06-02 08:00:00 do 2023-07-10 23:55:00

Protokół z konsultacji do pobrania
Plik: docx, wielkość: 19.09 KB
plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie lotniska – etap I

Czas trwania konsultacji:
od 2023-06-02 08:00:00 do 2023-07-10 23:55:00

Protokół z konsultacji do pobrania
Plik: docx, wielkość: 19.17 KB
plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część "dzielnicy Bojków" położoną pomiędzy ul. Bojkowską a autostradami A1 i A4 – etap I

Czas trwania konsultacji:
od 2022-10-28 08:00:00 do 2022-12-05 23:55:00

plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po zachodniej stronie ul. Rybnickiej, w rejonie autostrady A4

Czas trwania konsultacji:
od 2023-07-27 08:30:00 do 2023-08-18 23:55:00

Protokół z konsultacji do pobrania
Plik: docx, wielkość: 19.17 KB
plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana – Etap I – we fragmencie wskazanym na załączniku graficznym

Czas trwania konsultacji:
od 2022-09-16 23:55:00 do 2022-10-01 23:55:00

plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Zagospodarowanie ul. Zwycięstwa w Gliwicach

Czas trwania konsultacji:
od 2022-09-01 23:55:00 do 2022-09-30 23:55:00

Protokół z konsultacji do pobrania
Plik: pdf, wielkość: 137.14 KB
plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Chorzowskiej w rejonie dawnego Zameczku Leśnego

Czas trwania konsultacji:
od 2022-08-05 23:55:00 do 2022-09-09 23:55:00