DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Konsultacje Społeczne

plik foto id: 1400012293

Aktualności - Konsultacje Społeczne

plik foto id: 1400011979

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Konsultacje Społeczne

Rejon ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana.

W okresie od 16 września do 21 października 2022 r. odbywają się konsultacje dot. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana – Etap I – we fragmencie wskazanym na załączniku graficznym

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Spotkanie dot. Konsultacji

Konsultacje Społeczne

Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023

W okresie od 24 maja do 9 września 2022 r. odbywają się konsultacje projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok. 

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju miasta Gliwice do roku 2040, "Gliwice 2040".

Konsultacje Społeczne

Strategia 2040

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z przeprowadzonych konsutlacji społecznych dotyczących projektu Strategii rozwoju miasta Gliwice do roku 2040, "Gliwice 2040". Z treścią protokołu można zapoznać się pod linkiem.

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Konsultacje Społeczne

Statut Żłobków Miejskich

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z przeprowadzonych konsutlacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miast Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach. Z treścią protokołu można zapoznać się pod linkiem.

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana - przedłuzony termin

Konsultacje Społeczne

Przedłużenie terminu wyłożenia do publicznego wglądu oraz przedłużenie terminu składania uwag

Zawiadamiamy o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o przedłużeniu terminu składania uwag do wyłożonego projektu planu.

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach

Konsultacje Społeczne

Statut Żłobków Miejskich w Gliwicach

Zapraszamy do Konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miast Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach.

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Zmiana fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Konsultacje Społeczne

Czechowice, ul. Rekreacyjna

Od 33 czerwca trwają konsultacje społeczne dotyczące zmiany fragmentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice - Czechowice, ul. Rekreacyjna.

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana – Etap I

Konsultacje Społeczne

Konsultacje Społeczne

Od 17 czerwca trwają konsultacje społeczne dotyczące projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana – Etap I

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju miasta Gliwice do roku 2040

Konsultacje Społeczne

Strategia Gliwice 2040

Od 13 czerwca trwają konsultacje społeczne projektu nowej strategii miasta „Gliwice 2040". Uwagi do proponowanych treści dokumentu można zgłaszać do 25 lipca.

Czytaj więcej...