DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Konsultacje Społeczne

plik foto id: 1400012293

Aktualności - Konsultacje Społeczne

plik foto id: 1400011979

Ruszyły kolejne konsultacje planu zagospodarowania przestrzennego

Konsultacje Społeczne

ul. Bojkowska

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część "dzielnicy Bojków" położoną pomiędzy ul. Bojkowską a autostradami A1 i A4 – etap I oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

UCHWAŁA NR XLIII/888/2023 RADY MIASTA GLIWICE

Konsultacje Społeczne

z dnia 12 stycznia 2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie zamiaru podziału samorządowej instytucji kultury pod nazwą Teatr Miejski w Gliwicach poprzez wyłączenie obiektu Scena Bajka – Kino Amok i włączenie go do Centrum Kultury Victoria w Gliwicach.

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Protokół z konsultacji społecznych

Konsultacje Społeczne

Stare Miasto - ul. Nasyp w Gliwicach,

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem  konsultacji społecznych dotyczących wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym.

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Protokół z konsultacji społecznych

Konsultacje Społeczne

Zagospodarowanie ul. Chorzowskiej w rejonie dawnego Zameczku Leśnego

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących -  ul. Chorzowskiej w rejonie dawnego Zameczku Leśnego

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Protokół z konsultacji społecznych

Konsultacje Społeczne

Zagospodarowanie ul. ul. Fredry, obejmującego Domek Ogrodnika.

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących -  Zagospodarowania ul. Fredry, obejmującego Domek Ogrodnika.

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Protokół z konsultacji społecznych

Konsultacje Społeczne

Zagospodarowanie ul. Zwycięstwa w Gliwicach

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących - Zagospodarowania ul. Zwycięstwa w Gliwicach. Protokół dostępny jest na stronie>>

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

Konsultacje Społeczne

Obręb Stare Miasto

W związku z modyfikacją wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym na działce nr 1134/2, obręb Stare Miasto, możliwość składania uwag do przedmiotowego wniosku zostaje wydłużona do dnia 8 grudnia 2022 r.

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Protokół z konsultacji społecznych

Konsultacje Społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana – Etap I

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana – Etap I.

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej

Konsultacje Społeczne

Obręb Stare Miasto

Zapraszamy do zgłaszania uwag do wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym na działce nr 1134/2, obręb Stare Miasto.

Czytaj więcej...