DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Konsultacje Społeczne

plik foto id: 1400012293

Konsultacje społeczne

to proces dialogu pomiędzy przedstawicielami władz a mieszkańcami.

Konsultacje mają na celu poznanie opinie mieszkańców, osób zainteresowanych danym tematem czy inwestycją.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do uczestniczenia w konsultacjach dotyczących Państwa dzielnicy, ale i całego miasta. Państwa głos jest ważny, dlatego spotkajMY się sie decydujMY razem!

Trwająe konsultacje znajdują się poniżej.

Archiwum

Archiwum zakończonych konsultacji dostępne jest na górze strony w zakładce "Informacje" - "Zakończone konsultacje"

Aktualnie prowadzone konsultacje

plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie oczyszczalni ścieków przy ulicach Edisona i Portowej.

Czas trwania konsultacji:
od 2024-04-19 00:01:00 do 2024-05-24 23:59:00

plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Ankieta – podobszar Sośnica / REWITALIZACJA

Czas trwania konsultacji:
od 2024-04-05 09:40:00 do 2024-04-27 23:59:00

plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Ankieta – podobszar Zatorze/ REWITALIZACJA

Czas trwania konsultacji:
od 2024-04-05 09:40:00 do 2024-04-27 23:59:00

plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Ankieta – podobszar Szobiszowice/ REWITALIZACJA

Czas trwania konsultacji:
od 2024-04-05 09:40:00 do 2024-04-27 23:59:00

plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Ankieta – podobszar Śródmieście/ REWITALIZACJA

Czas trwania konsultacji:
od 2024-04-05 09:40:00 do 2024-04-27 23:59:00

plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Ankieta – podobszar Sikornik/ REWITALIZACJA

Czas trwania konsultacji:
od 2024-04-05 09:40:00 do 2024-04-27 23:59:00

plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Ankieta – podobszar Łabędy/ REWITALIZACJA

Czas trwania konsultacji:
od 2024-04-05 09:40:00 do 2024-04-27 23:59:00

plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Ankieta – podobszar Baildona/ REWITALIZACJA

Czas trwania konsultacji:
od 2024-04-05 09:40:00 do 2024-04-27 23:59:00

plik foto id: 1400011979

Konsultacje Społeczne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Żerniki położoną po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej – etap I

Czas trwania konsultacji:
od 2024-04-05 08:00:00 do 2024-05-10 23:59:00

Aktualności - Konsultacje Społeczne

plik foto id: 1400011979

Ankiety dotyczące podobszarów

Konsultacje Społeczne

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Zapraszamy do wypełeniania ankiet dotyczących oceny podobszarów.

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

BAILDONA

Konsultacje Społeczne, Strategia 2040 / Gminny Program Rewitalizacji / Raport o stanie miasta

Harmonogram spotkań

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Konsultacje społeczne dotyczące przyszłego zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Zwycięstwa i Bohaterów Getta Warszawskiego.

Konsultacje Społeczne

Protokół po zakończeniu konsultacji.

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z konsultacji społecznych.

Czytaj więcej...

Zobacz wszystkie aktualności