DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Konsultacje Społeczne

plik foto id: 1400012293

Konsultacje społeczne

to proces dialogu pomiędzy przedstawicielami władz a mieszkańcami, mający na celu zebranie głosów mieszkańców i w oparciu o nie podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych.

Konsultacje maja na celu poznać opinie mieszkańców, osób zainteresowanych danym tematem, przedsięwzięciem czy inwestycją. Dzięki zebraniu różnych opinii, urząd miasta zdobywa wiedzę o potrzebach mieszkańców, ale również obawach. Mieszkańcy mogą usłyszeć siebie nawzajem i poznać różne punkty widzenia.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do uczestniczenia w konsultacjach dotyczących Waszego miejsca zamieszkania i jego okolicy. Dlatego Twój głos jest dla nas ważny , dlatego spotkajmy się i decydujmy razem!.

Aktualnie prowadzone konsultacje

Aktualności - Konsultacje Społeczne

plik foto id: 1400011979

Ruszyły kolejne konsultacje planu zagospodarowania przestrzennego

Konsultacje Społeczne

ul. Bojkowska

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część "dzielnicy Bojków" położoną pomiędzy ul. Bojkowską a autostradami A1 i A4 – etap I oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

UCHWAŁA NR XLIII/888/2023 RADY MIASTA GLIWICE

Konsultacje Społeczne

z dnia 12 stycznia 2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie zamiaru podziału samorządowej instytucji kultury pod nazwą Teatr Miejski w Gliwicach poprzez wyłączenie obiektu Scena Bajka – Kino Amok i włączenie go do Centrum Kultury Victoria w Gliwicach.

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Protokół z konsultacji społecznych

Konsultacje Społeczne

Stare Miasto - ul. Nasyp w Gliwicach,

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem  konsultacji społecznych dotyczących wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym.

Czytaj więcej...

Zobacz wszystkie aktualności