DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Konsultacje Społeczne

plik foto id: 1400012293

AKTUALNOŚCI

2022-09-16

plik foto id: 1400011979

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Konsultacje Społeczne

Rejon ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana.

W okresie od 16 września do 21 października 2022 r. odbywają się konsultacje dot. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana – Etap I – we fragmencie wskazanym na załączniku graficznym

Jest to drugie wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana – Etap I – we fragmencie wskazanym na załączniku graficznym oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Zapraszamy do zgłaszania uwag. Konsultacje są dostępne na stronie>>