DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Konsultacje Społeczne

plik foto id: 1400012293

AKTUALNOŚCI

2023-06-20

plik foto id: 1400011979

Program Rewitalizacji!

Konsultacje Społeczne

Zapraszamy do wypełniania ankiet tematycznych

Ruszają prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji pozwalającym wprowadzić w wybranych częściach Gliwic takie zmiany, dzięki którym będzie się lepiej żyło, przebywało i pracowało.

Zapraszamy do wypełniania ankiet programu rewitalizacji -  Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gliwicach. Celem ankiet  jest wypracowanie wraz z zainteresowanymi grupami materiału, który będzie stanowił bazę/ materiał wyjściowy do wyznaczenia w mieście obszarów zdegradowanych.

Dostępne ankiety: