DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Konsultacje Społeczne

plik foto id: 1400012293

AKTUALNOŚCI

2024-02-02

plik foto id: 1400011979

Kolejne spotkania dot. Gminnego Programu Rewitalizacji

Konsultacje Społeczne

Rusza kolejna tura spotkań z mieszkańcam.

Rusza kolejna tura spotkań z mieszkańcami, w czasie których pracować będziemy nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Gliwice. Po wyznaczeniu siedmiu podobszarów rewitalizacji: Zatorze, Sikornik, Łabędy, Śródmieście, Sośnica, Szobiszowice i Baildona, działania koncentrować się będą na tych obszarach. 

W czasie spotkań rozmawiać będziemy o ich największych problemach, ale też pomysłach na zmiany, które sprawią, że będzie się w nich żyło lepiej.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem rewitalizacji na spotkania warsztatowe w każdym z ww. obszarów w okresie od 15 lutego do 6 marca br. W spotkaniach wezmą udział przedstawiciele UM Gliwice oraz moderatorzy procesu prac nad GPR.

Chęć uczestnictwa w spotkaniu należy zgłaszać:

  • mailowo, pod adresem brm@um.gliwice.pl,
  • telefonicznie (tel. 32 338-65-50) lub osobiście,
  • osobiście w Biurze Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A (pokój 202).

Liczba miejsc ograniczona!

Pliki do pobrania: