DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Konsultacje Społeczne

plik foto id: 1400012293

Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, lokalami usługowymi
w parterze budynku D i towarzyszącą infrastrukturą, na działkach nr 526/2 i 527/2, obręb Politechnika, zlokalizowanych przy ul. Kujawskiej w Gliwicach

Przedmiot: wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, lokalami usługowymi w parterze budynku D i towarzyszącą infrastrukturą, na działkach nr 526/2 i 527/2, obręb Politechnika, zlokalizowanych przy ul. Kujawskiej w Gliwicach

Zakres: lokalizacja inwestycji mieszkaniowej nieuwzględniająca ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie planowanej funkcji, intensywności zabudowy, wysokości budynków oraz sposobu realizacji miejsc do parkowania

Cel konsultacji: zebranie uwag do wniosku

Interesariusze / Adresaci: mieszkańcy miasta, zainteresowani

Termin składania uwag:

Konsultacje trwają od 29 marca 2024 r. do 18 kwietnia 2024 r.

Odsyłacze:

Dodatkowe materiały do pobrania:

Podstawa prawna zbierania danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO), w związku z realizacją zadań wynikających
z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - art. 7 ust. 1, 7 i 10.

Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z przepisami ww. ustawy uwagi do wniosku może składać każdy, bez podania jakichkolwiek danych identyfikujących. Z tego powodu
w rubryce elementy weryfikujące osoby do ankiety internetowej zaznaczono jedynie pseudonim. Proszę o przeanalizowanie możliwości stworzenia dodatkowego pola dla składającego uwagę, w którym mógłby on określić inne, nieobowiązkowe dane identyfikujące. Niezależnie od powyższego proszę o zamieszczenie informacji szczegółowej o przetwarzaniu danych osobowych.

Dane do kontaktu w przypadku dodatkowych pytań:

Andrzej Ociepa, tel.: 32 338 65 13, pp@um.gliwice.pl

Jeśli pojawią się pytania lub trudności techniczne - zapraszamy do kontaktu.

*Wszelkie treści i materiały dodatkowe (np. wizualizacje, projekty dokumentów) należy przesłać osobnym plikiem w SOD do Centrum 3.0.

W celu zgłaszania uwag prosimy wypełnić poniższy formularz:

kostka 1
operator
kostka 1
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100

Dziękujemy za złożenie formularza!