DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Strategia 2040

plik foto id: 1400012390

AKTUALNOŚCI

2023-08-18

plik foto id: 1400011979

Kolejny etap prac nad Programem Rewitalizacji

Strategia 2040

Informacji o planowanych konsultacjach

Kolejny etap prac nad Programem Rewitalizacji.

25.08.2023 r. rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie Miasta Gliwice.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy mieszkańców Gliwic, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji społecznych, grup nieformalnych oraz wszystkich innych, zainteresowanych udziałem w procesie rewitalizacji w naszym mieście.

Uwagi będzie można zgłaszać od 25.08.2023 r. do 25.09.2023 r. do godziny 9:00.

Formularz konsultacyjny będzie dostępny:

- elektronicznie - na platformie decydujmyrazem.gliwice.pl

- w wersji papierowej - do pobrania i złożenia w siedzibach Urzędu Miejskiego (ul. Zwycięstwa 21 i ul. Jasna 31A).

Zapraszamy także do udziału w spotkaniu, które zostało zaplanowane na 19 września na godzinę 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Kościuszki 17.

Uwagi można składać również ustnie, bezpośrednio w Biurze Rozwoju Miasta w godzinach pracy UM lub podczas spotkania w Bibliotece.

Docelowo, dla wyznaczonych obszarów rewitalizacji, które zostaną przyjęte przez Radę Miasta Gliwice,  będą prowadzone dalsze działania, przy szerokiej partycypacji społecznej, służące opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice.