DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Strategia 2040
Gminny Program Rewitalizacji
Raport o stanie miasta

plik foto id: 1400012390

Raport o stanie miasta

Raport o stanie miasta

Raport o stanie miasta Gliwice jest corocznym podsumowaniem z działalności Prezydenta Miasta, w szczególności przedstawiającym realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady Miasta i budżetu obywatelskiego oraz życia miasta, zamkniętym w pewnej strukturze statystycznej, która przedstawia dane policzalne i tym samym porównywalne z latami minionymi, a także z wybranymi miastami subregionu tj.: Bytom, Katowice, Sosnowiec i Tychy.

Podstawa prawną opracowywania dokumentu jest ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U.2021.1372), a dokładniej art. 28aa.

Dokument w systematyczny sposób opisuje stan Gliwic, skupiając się na najważniejszych obszarach tj. demograficzno -geograficznym, samorządności, infrastruktury, środowiska, gospodarki i finansów, zdrowia i pomocy społecznej, kultury, edukacji i sportu oraz bezpieczeństwa i porządku. Tak nakreślone ramy pozwalają na zarysowanie podstawowych tendencji rozwoju miasta.

Prezentowane w raporcie dane statystyczne pozyskane są z wydziałów Urzędu Miejskiego, miejskich jednostek organizacyjnych, spółek miejskich oraz ze strony Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl )

Raporty: