DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Strategia 2040
Gminny Program Rewitalizacji
Raport o stanie miasta

plik foto id: 1400012390

O strategii

plik foto id: 1400013691

Strategia 2040

 Określenie strategii pozwala na ukierunkowanie działań i wybór priorytetowych przedsięwzięć. Mierzenie postępów w realizacji strategii z kolei pozwala sprawdzić, czy nasze działania przynoszą oczekiwane skutki.

Strategia rozwoju miasta to bardzo ważny dokument dla nas wszystkich! Niezbędne jest zaangażowanie i współpraca różnych środowisk i mieszkańców, żeby Gliwice w 2040r., rzeczywiście stały się miastem, które obecnie przedstawione jest w wizji.

Zwieńczeniem prac stworzenia najważniejszego miejskiego dokumentu zarządzania miastem było podjęcie uchwały w dniu 6 października 2022 roku na specjalnej sesji Rady Miasta podczas której gliwiccy radni przyjęli i symbolicznie podpisali uchwałę w sprawie strategii „Gliwice 2040”.

Aby zrealizować w pełni uchwaloną strategię potrzebne będą dokumenty wykonawcze, zawierające konkretne projekty i zadania do realizacji. Dlatego przystąpimy teraz do opracowania Programu lub Programów Wdrażania Gliwickiej Strategii.

Szczegółowe informacje o strategii i procesie jej tworzenia znajdziecie na stronie>>