DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Strategia 2040

plik foto id: 1400012390

O strategii

plik foto id: 1400013691

Strategia 2040

Określenie strategii pozwala na ukierunkowanie działań i wybór priorytetowych przedsięwzięć. Mierzenie postępów w realizacji strategii z kolei pozwala sprawdzić, czy nasze działania przynoszą oczekiwane skutki.

Strategia rozwoju miasta to bardzo ważny dokument dla nas wszystkich! Niezbędne jest zaangażowanie i współpraca różnych środowisk i mieszkańców, żeby Gliwice w 2040r., rzeczywiście stały się miastem, które obecnie przedstawione jest w wizji.

Strategia to dokument bardzo ogólny- żeby ją zrealizować potrzebne będą dokumenty wykonawcze, zawierające konkretne projekty i zadania do realizacji. Dlatego po opracowaniu strategii przystąpimy do opracowania Programu lub Programów Wdrażania Gliwickiej Strategii.

Szczegółowe informacje o strategii i procesie jej tworzenia znajdziecie na stronie>>

Nad czym pracujemy?

Do tej pory wspólnie z Wami, mieszkańcami i szerokim gronem ekspertów pracujących w tzw. grupach roboczych udało nam się opracować projekty wizji rozwoju oraz układ celów strategicznych. Obecnie trwają prace nad celami szczegółowymi (operacyjnymi). Nad nimi również pracować będą przede wszystkim tematyczne grupy robocze – społeczna, gospodarcza, środowiskowa i przestrzenna, w których spotykają się głosy naukowców, praktyków, urzędników, przedstawicieli trzeciego sektora i aktywnych mieszkańców. Grupy pracują uwzględniając wszystkie materiały, które udało się nam zebrać od Państwa – mieszkańców Gliwic w czasie naszych spotkań on-line i w dzielnicach. O wynikach tych prac informujemy na bieżąco na stronie>>