DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Strategia 2040

plik foto id: 1400012390

Aktualności - Strategia 2040

plik foto id: 1400011979

Harmonogram spotkań

Strategia 2040

Konsultacji społecznych dot. uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań w sprawie konsultacji społecznych dot. uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Kolejny etap prac nad Programem Rewitalizacji

Strategia 2040

Informacji o planowanych konsultacjach

Kolejny etap prac nad Programem Rewitalizacji.

25.08.2023 r. rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie Miasta Gliwice.

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Strategia „Gliwice 2040” uchwalona.

Strategia 2040

Otwieramy nowy rozdział!

Na specjalnej sesji Rady Miasta gliwiccy radni przyjęli i symbolicznie podpisali uchwałę w sprawie strategii „Gliwice 2040” – najważniejszego miejskiego dokumentu wyznaczającego kierunki dalszego rozwoju Gliwic.

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

#Gliwice2040

Strategia 2040

Konsultacje projektu nowej strategii miasta

Trwają konsultacje społeczne projektu nowej strategii miasta „Gliwice 2040". Uwagi do proponowanych treści dokumentu można zgłaszać do 25 lipca.

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Strategia 2040 już na platformie!

Strategia 2040

Kolejna zakładka na portalu

Od dzisiaj na platformie partycypacyjnej funkcjonuje również zakładka dotycząca Stretegii 2040.

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju miasta Gliwice do roku 2040

Strategia 2040

Strategia Gliwice 2040

Od 13 czerwca trwają konsultacje społeczne projektu nowej strategii miasta „Gliwice 2040". Uwagi do proponowanych treści dokumentu można zgłaszać do 25 lipca.

Czytaj więcej...