DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Strategia 2040
Gminny Program Rewitalizacji
Raport o stanie miasta

plik foto id: 1400012390

Aktualności - Strategia 2040 / Gminny Program Rewitalizacji / Raport o stanie miasta

plik foto id: 1400011979

Podsumowanie wyników warsztatów

Strategia 2040 / Gminny Program Rewitalizacji / Raport o stanie miasta

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gliwice

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowanie wyników warsztatów prowadzonych w ramach procesu partycypacji związanego z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gliwice.

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

BAILDONA

Konsultacje Społeczne, Strategia 2040 / Gminny Program Rewitalizacji / Raport o stanie miasta

Harmonogram spotkań

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

SZOBISZOWICE

Konsultacje Społeczne, Strategia 2040 / Gminny Program Rewitalizacji / Raport o stanie miasta

Harmonogram spotkań

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

SOŚNICA

Konsultacje Społeczne, Strategia 2040 / Gminny Program Rewitalizacji / Raport o stanie miasta

Harmonogram spotkań

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

ŚRÓDMIEŚCIE

Konsultacje Społeczne, Strategia 2040 / Gminny Program Rewitalizacji / Raport o stanie miasta

Harmonogram spotkań

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

ŁABĘDY

Konsultacje Społeczne, Strategia 2040 / Gminny Program Rewitalizacji / Raport o stanie miasta

Harmonogram spotkań

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

SIKORNIK

Konsultacje Społeczne, Strategia 2040 / Gminny Program Rewitalizacji / Raport o stanie miasta

Harmonogram spotkań

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

ZATORZE

Strategia 2040 / Gminny Program Rewitalizacji / Raport o stanie miasta

Harmongram spotkań

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Harmonogram spotkań

Strategia 2040 / Gminny Program Rewitalizacji / Raport o stanie miasta

Warsztaty dla mieszkańców

Warsztaty dla mieszkańców w wyznaczonych 7 podobszarach rewitalizacji tj. Zatorze, Sikornik, Łabędy, Śródmieście, Sośnica, Szobiszowice i Baildona.

Czytaj więcej...