DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Strategia 2040
Gminny Program Rewitalizacji
Raport o stanie miasta

plik foto id: 1400012390

AKTUALNOŚCI

2023-11-02

plik foto id: 1400011979

Kolejny etap prac nad Programem Rewitalizacji

Strategia 2040 / Gminny Program Rewitalizacji / Raport o stanie miasta

06.11.2023 r. rozpoczynamy drugi etap

06.11.2023 r. rozpoczynamy drugi etap konsultacji społecznych projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie Miasta Gliwice.

Ze względu na fakt, iż zgłoszone uwagi z pierwszego etapu konsultacji społecznych, które trwały od 25.08 do 25.09 br., znacząco wpłynęły na granice wcześniej wytyczonych podobszarów, podjęto decyzję o przeprowadzeniu ponownych konsultacji społecznych od 6.11 z uwzględnieniem nowych granic podobszarów.

Uwagi będzie można zgłaszać od 06.11 do 28.11.2023 r.

Formularz konsultacyjny będzie dostępny:

- elektronicznie - na platformie decydujmyrazem.gliwice.pl

- w wersji papierowej - do pobrania i złożenia w siedzibach Urzędu Miejskiego (ul. Zwycięstwa 21 i ul. Jasna 31A).

Zapraszamy także do udziału w spotkaniu, które zostało zaplanowane na 15 listopada na godzinę 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Kościuszki 17.

Uwagi będzie można składać również ustnie, bezpośrednio w Biurze Rozwoju Miasta w godzinach pracy UM lub podczas spotkania w Bibliotece.

Docelowo, dla wyznaczonych obszarów rewitalizacji, które zostaną przyjęte przez Radę Miasta Gliwice, będą prowadzone dalsze działania, przy szerokiej partycypacji społecznej, służące opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice”.

Konsultacja dostępna jest pod adresem>>

Pliki do pobrania: