DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Strategia 2040
Gminny Program Rewitalizacji
Raport o stanie miasta

plik foto id: 1400012390

AKTUALNOŚCI

2024-02-12

plik foto id: 1400011979

ZATORZE

Strategia 2040 / Gminny Program Rewitalizacji / Raport o stanie miasta

Harmongram spotkań

Plakat

Podgląd pliku