DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Strategia 2040
Gminny Program Rewitalizacji
Raport o stanie miasta

plik foto id: 1400012390

AKTUALNOŚCI

2024-03-26

plik foto id: 1400011979

Podsumowanie wyników warsztatów

Strategia 2040 / Gminny Program Rewitalizacji / Raport o stanie miasta

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gliwice

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowanie wyników warsztatów prowadzonych w ramach procesu partycypacji związanego z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gliwice.

Wyniki warsztatów dostępne sądo pobrania pod <tutaj>linkiem oraz na stronie<tutaj>.