DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Strategia 2040
Gminny Program Rewitalizacji
Raport o stanie miasta

plik foto id: 1400012390

Kontakt

plik foto id: 1400013691

Biura Rozwoju Miasta Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach

Biuro Rozwoju Miasta

ul. Jasna 31A

44-122 Gliwice