DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Konsultacje Społeczne

plik foto id: 1400012293

AKTUALNOŚCI

2023-06-07

plik foto id: 1400011979

Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi

Konsultacje Społeczne

Na rok 2024!

Zapraszamy Państwa do zgłaszania propozycji zapisów lub uwag do zaproponowanego Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024.

Konsultacje trwają od 7 czerwca 2023 r. do 8 września 2023 r.

Konsultacje są skierowane przede wszystkim do organizacji pozarządowych, zachęcamy jednak do udziału wszystkich mieszkańców.

Kosultacje dostępne są na stronie>>