DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Konsultacje Społeczne

plik foto id: 1400012293

Konsultacja społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Gliwice

Przedmiot: konsultacje dotyczą projektu uchwały w sprawie  wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Zakres: konsultacjom podlega projekt uchwały, do którego załącznikiem jest mapa z wyznaczonym obszarem zdegradowanym i obszarem rewitalizacji – zainteresowani mogą przekazywać swoje uwagi i propozycje zmian wyznaczonych obszarów

Cel konsultacji: zasięgnięcie opinii zainteresowanych osób na temat trafności wyznaczonych obszarów, wypełnienie obowiązku konsultacji zapisanego w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

Kto może wziąć udział w konsultacjacjach?:
Zaproszeni do udziału w konsultacjach są osoby związane z Gliwicami poprzez zamieszkanie, wykonywaną pracę, własność nieruchomości lub korzystanie z oferty edukacyjnej, kulturalnej, sportowej, rozrywkowej, zdrowotnej i innej. 

W jakim terminie trwają konsultacje?
Konsultacje trwają od 25.08.2023r., godz. 8.00 do 25.09.2023r. godz. 9.00

Dane do kontaktu w przypadku dodatkowych pytań:

Ilona Włoch, tel. 32 338 65 63, brm@um.gliwice.pl

Jeśli pojawią się pytania lub trudności techniczne - zapraszamy do kontaktu.

1. UCHWAŁA>>

2. OBSZAR ZDEGRADOWANY_ZAŁĄCZNIK>>

3. OBSZAR REWITALIZACJI_ZAŁĄCZNIK>>

4. METODOLOGIA>>

W celu zgłaszania uwag prosimy wypełnić poniższy formularz: