DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Strategia 2040

plik foto id: 1400012390

Strategia 2040

Strategia rozwoju miasta to podstawowy dokument zarządzania miastem – ogólny, długofalowy plan jego rozwoju. Nowa strategia rozwoju Gliwic wyznaczać będzie główne kierunki działania w perspektywie do 2040.

Prace nad strategią Gliwice 2040 toczyły się przy szerokim zaangażowaniu mieszkańców, ekspertów i specjalistów, których efektem jest projekt dokumentu zawierający wizję miasta w 2040 roku, wyznaczone cele strategiczne i bardziej szczegółowe cele operacyjne, kierunki działań samorządu oraz system wdrażania i monitorowania realizowanych działań. Po konsultacjach społecznych projektu strategii Gliwice 2040 zostanie ona przyjęta uchwałą Rady Miasta.

Chcemy być z Państwem w kontakcie na każdym etapie prac nad strategią. Za pośrednictwem tej strony będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych działaniach.

Aktualności - Strategia 2040

plik foto id: 1400011979

Strategia „Gliwice 2040” uchwalona.

Strategia 2040

Otwieramy nowy rozdział!

Na specjalnej sesji Rady Miasta gliwiccy radni przyjęli i symbolicznie podpisali uchwałę w sprawie strategii „Gliwice 2040” – najważniejszego miejskiego dokumentu wyznaczającego kierunki dalszego rozwoju Gliwic.

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

#Gliwice2040

Strategia 2040

Konsultacje projektu nowej strategii miasta

Trwają konsultacje społeczne projektu nowej strategii miasta „Gliwice 2040". Uwagi do proponowanych treści dokumentu można zgłaszać do 25 lipca.

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Strategia 2040 już na platformie!

Strategia 2040

Kolejna zakładka na portalu

Od dzisiaj na platformie partycypacyjnej funkcjonuje również zakładka dotycząca Stretegii 2040.

Czytaj więcej...

Zobacz wszystkie aktualności