DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Strategia 2040

plik foto id: 1400012390

Strategia 2040

Strategia rozwoju miasta to podstawowy dokument zarządzania miastem – ogólny, długofalowy plan jego rozwoju. Nowa strategia rozwoju Gliwic wyznaczać będzie główne kierunki działania w perspektywie do 2040.

Prace nad strategią Gliwice 2040 toczyły się przy szerokim zaangażowaniu mieszkańców, ekspertów i specjalistów, których efektem jest projekt dokumentu zawierający wizję miasta w 2040 roku, wyznaczone cele strategiczne i bardziej szczegółowe cele operacyjne, kierunki działań samorządu oraz system wdrażania i monitorowania realizowanych działań. Po konsultacjach społecznych projektu strategii Gliwice 2040 zostanie ona przyjęta uchwałą Rady Miasta.

Raport o stanie miasta Gliwice

Raport o stanie miasta Gliwice jest corocznym podsumowaniem z działalności Prezydenta Miasta, w szczególności przedstawiającym realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady Miasta i budżetu obywatelskiego oraz życia miasta, zamkniętym w pewnej strukturze statystycznej, która przedstawia dane policzalne i tym samym porównywalne z latami minionymi, a także z wybranymi miastami subregionu tj.: Bytom, Katowice, Sosnowiec i Tychy.

Gminny Program Rewitalizacji

Rewitalizacja to proces, obejmujący szereg przedsięwzięć zmierzających do odnowy i rozwoju tych obszarów miasta, w których występuje nagromadzenie różnych problemów (głównie społecznych) w stopniu większym niż przeciętnie w całym mieście. Proces rewitalizacji ma służyć przede wszystkim poprawie jakości życia mieszkańców. Rewitalizacja może przyczyniać się między innymi do aktywizacji mieszkańców, uruchomienia nowych miejsc pracy, zagospodarowania miejsc i obiektów służących lokalnej społeczności, poprawy estetyki przestrzeni publicznej czy też ochrony środowiska. 


 

Aktualności - Strategia 2040

plik foto id: 1400011979

Harmonogram spotkań

Strategia 2040

Konsultacji społecznych dot. uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań w sprawie konsultacji społecznych dot. uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Kolejny etap prac nad Programem Rewitalizacji

Strategia 2040

Informacji o planowanych konsultacjach

Kolejny etap prac nad Programem Rewitalizacji.

25.08.2023 r. rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie Miasta Gliwice.

Czytaj więcej...

plik foto id: 1400011979

Strategia „Gliwice 2040” uchwalona.

Strategia 2040

Otwieramy nowy rozdział!

Na specjalnej sesji Rady Miasta gliwiccy radni przyjęli i symbolicznie podpisali uchwałę w sprawie strategii „Gliwice 2040” – najważniejszego miejskiego dokumentu wyznaczającego kierunki dalszego rozwoju Gliwic.

Czytaj więcej...

Zobacz wszystkie aktualności