DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicki Budżet Obywatelski

plik foto id: 1400012245

Najważniejsze informacje

plik foto id: 1400012263

Najważniesze etapy Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2025 odbędą się w następujących terminach:

  • 22 lutego -14 marca 2024 r. - Nabór wniosków
  • 20 czerwca 2024 r. -  Publikacja wyników oceny wniosków
  • do 9 sierpnia 2024 r. - Publikacja wykazu projektów poddawanych pod głosowanie
  • 27 sierpnia – 19 września 2024 r. - Głosowanie
  • do 15 października 2024 r. - Ogłoszenie wyników głosowania

Wszystkie najważniejsze informacje o poszczególnych etapach znajdą Państwo zawsze na stronie www.decydujmyrazem.gliwice.pl.