DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicki Budżet Obywatelski

plik foto id: 1400012245

Gliwicki Budżet Obywatelski 2022

DziękujeMY !

WYNIKI

Znamy już wyniki głosowania w ramach IX edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2022.
Zrealizowanych zostanie 67 projektów wybranych przez mieszkańców. W tym roku wpłynęła rekordowa, niemal dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym, liczba głosów – oddano ich aż 56 218.Na rekordową liczbę głosów wpływ miała zapewne zmiana formatu kart do głosowania i wspaniała aktywność Rad Dzielnic, społeczników i samych wnioskodawców, którzy promowali swoje projekty w najbliższym otoczeniu – za co serdecznie dziękujeMY!Wykonanych zostanie 66 zadań dzielnicowych (62 z puli podstawowej i 4 z puli dla aktywnych), a także jedno zadanie ogólnomiejskie.

► Do ostatecznego ustalania wyników wzięto pod uwagę 50 268 głosów, pozostałe 5 950 głosów było nieważnych.

► Bardzo duża aktywność dzielnic sprawiła, że aż 17 z 21 dzielnic zdobyło liczbę głosów uprawniającą do puli dla aktywnych. W tym przypadku zostaną zrealizowane 4 zadania – po jednym z dzielnic: Stare Gliwice, Ligota Zabrska, Wójtowa Wieś, Kopernika. Frekwencja w dzielnicach wyniosła średnio 17 %. Najwyższa była w dzielnicach: Stare Gliwice (aż 30%), Ligota Zabrska (29%) oraz Baildona (25%); najniższa – na Zatorzu (5%).

► Spośród zadań ogólnomiejskich największe poparcie – aż 7 919 głosów – zdobył projekt „Restauracja Parkowa – Okrąglak na placu Grunwaldzkim”

Szczegółowe wyniki:

 

GŁOSOWANIE

Od 25 sierpnia do 15 września trwało głosowanie na które mieszkańcy mogli wybierać spośród 175 projektów, w tym 165 zadań dzielnicowych oraz 10 zadań ogólnomiejskich. 

Zgodnie z harmonogramem Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2022 – ogłoszenie wyników zostanie opublikowane do 15 października!


PRZYDATNE NARZĘDZIA

Głosowanie:

Składanie wniosków:

Pozostałe:

OGÓLNE ZASADY